Kázne

Nahrávky kázní od viacerých autorov.


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
0 Jozef a jeho bratia 5 D. Smolník Jozef a jeho bratia 1203
0 Jozef a jeho bratia 4 D. Smolník Jozef a jeho bratia 1277
0 Jozef a jeho bratia 3 D. Smolník Jozef a jeho bratia 1108
0 Jozef a jeho bratia 2 D. Smolník Jozef a jeho bratia 1121
0 Jozef a jeho bratia 1 D. Smolník Jozef a jeho bratia 1295

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345