Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Vychvátenie-1 S. Mihál 01:00:38
Vychvátenie-2 S. Mihál 46:28
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB P. Hanes 19:43
Je dobré byť sólo kresťanom? V. Boško 06:04
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? V. Boško 02:59
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? V. Boško 04:13
Ako často sa modliť? V. Boško 06:34
Čo je to pozitívne myslenie? V. Boško 05:26
Čo to je dar uzdravovania? V. Boško 04:50
Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? V. Boško 05:18
Je možné byť dokonalý-ako Boh? V. Boško 03:34
Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? V. Boško 05:12
Kresťan a fajčenie. V. Boško 05:24
Ako budovať vzťah s Bohom? V. Boško 03:10
Čo je to vnútorné uzdravenie? V. Boško 06:52
Čo je to hnutie viery? V. Boško 13:39
Kresťanský pohľad na krásu. V. Boško 06:03
Pochybujem o Bohu. Čo robiť? V. Boško 04:08
Ako byť kresťanom v škole? V. Boško 03:50
Je možné byť vyliečený zo závislosti? V. Boško 09:08

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345