Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1571 Pokrokový kresťan J. Piper John Piper odpovedá 19
1570 O posledných dňoch J. Piper John Piper odpovedá 40
1569 Prebývanie v úkryte Najvyššieho J. Piper John Piper odpovedá 65
1568 Nemám duchovné dary J. Piper John Piper odpovedá 78
1567 Čo sú cirkevné tradície J. Piper John Piper odpovedá 90
1566 Čo je modla J. Piper John Piper odpovedá 217
0 Peter Křemen - rozhovor P. Křemen Rozhovory Lapčáková 233
1528 V čo veríme - Nicejské vierovyznanie J. Piper John Piper odpovedá 474
1512 Ako nasledovať Krista J. Piper John Piper odpovedá 428
1510 Ako viesť ľudí ku Kristovi? J. Piper John Piper odpovedá 411
1497 Koľko sa máme snažiť robiť pre Boha? J. Piper John Piper odpovedá 530
1496 Prečo potrebujem byť spasený? J. Piper John Piper odpovedá 682
1491 Je viera v Božiu Trojicu nutná pre spasenie? J. Piper John Piper odpovedá 528
1484 Prečo naše telá musia byť vzkriesené? J. Piper John Piper odpovedá 491
1481 Homosexuálne manželstvá J. Piper John Piper odpovedá 493
1470 Čo je milosť? J. Piper John Piper odpovedá 355
1469 Čo znamená „mať Božieho Syna“ J. Piper John Piper odpovedá 291
1468 Kalvinizmus vs. Arminianizmus podľa C.S Lewisa J. Piper John Piper odpovedá 326
1462 Prečo je potrebné vyznávať hriechy? J. Piper John Piper odpovedá 290
1461 Je Boh pokorný? J. Piper John Piper odpovedá 238

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345