Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Ježiš - nepriniesol som pokoj, ale meč Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 1011
Prečo Boh neuzdraví ľudí s amputovanými končatinami? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 676
Čo sa stane s ľuďmi ktorí nikdy nepočuli evanjelium? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 714
Kde je dnes kresťanské myslenie najpoterbnejšie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 673
Práca so závislými Rozhovory J. Brenkus Portréty 664
Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 604
Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 579
Bol som narkoman Svedectvá Lubor S. Portréty 658
Ako môžeme zistiť ktoré učenie je falošné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 594
Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 545
Čo je to pravda? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 571
Svedectvo Milan H. Svedectvá HCJB 736
Najväčšie prikázanie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 698
Prečo som kresťanom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 734
Svedectvo 4 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 609
Svedectvo Oľga - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 703
Svedectvo ANDREA 3 Svedectvá Andrea D. 672
Svedectvo Miťo - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 628
Svedectvo Včeláková Svedectvá Rádio Logos Portréty 689
Svedectvo ANDREA 1 Svedectvá Andrea D. 877

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345