Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Spasenie z milosti Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 530
Petrovo vyznanie Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 752
Uzdravenie posadnuteho Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 663
Podobenstvo o rozsievačovi Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 619
Kázeň na Hore-O dôvere Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 612
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 578
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 566
Ježiš-Pán soboty Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 490
Uzdravenie v rybníku Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 454
Vyčistenie chrámu Úvahy, zamyslenia A. L. Franka Ako žiť 459
Ako sa narodiť znova 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 484
Ako sa narodiť znova 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 598
Ježišovi prví učeníci Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 532
Detstvo Ježiša Krista Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 532
Svedectvo Jana K. Svedectvá HCJB 554

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345