Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Spasenie z milosti Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 487
Petrovo vyznanie Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 714
Uzdravenie posadnuteho Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 632
Podobenstvo o rozsievačovi Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 588
Kázeň na Hore-O dôvere Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 572
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 546
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 530
Ježiš-Pán soboty Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 452
Uzdravenie v rybníku Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 418
Vyčistenie chrámu Úvahy, zamyslenia A. L. Franka Ako žiť 423
Ako sa narodiť znova 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 451
Ako sa narodiť znova 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 561
Ježišovi prví učeníci Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 494
Detstvo Ježiša Krista Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 497
Svedectvo Jana K. Svedectvá HCJB 506

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345