Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
0 Jozef a jeho bratia 3 D. Smolník Jozef a jeho bratia 1192
0 Jozef a jeho bratia 2 D. Smolník Jozef a jeho bratia 1195
0 Jozef a jeho bratia 1 D. Smolník Jozef a jeho bratia 1388
1 Svedectvo Nina M. HCJB 909
10 Vzťah k majetku P. Steiger Ako žiť 1030
9 Kresťan a majetok P. Steiger Ako žiť 1188
8 Boží zámer s človekom P. Steiger Ako žiť 1039
7 Viera v praxi 2 P. Steiger Ako žiť 856
6 Dobré skutky P. Steiger Ako žiť 807
5 Kresťan a hriech P. Steiger Ako žiť 851
4 Som spasený? P. Steiger Ako žiť 849
3 Viera v praxi 1 P. Steiger Ako žiť 856
2 Cirkev a majetok P. Steiger Ako žiť 763
1 Spasenie z milosti P. Steiger Ako žiť 864
13 Petrovo vyznanie A. L. Franka 1081
12 Uzdravenie posadnuteho A. L. Franka 968
11 Podobenstvo o rozsievačovi A. L. Franka 908
10 Kázeň na Hore-O dôvere A. L. Franka 957
9 Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 A. L. Franka 896
8 Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 A. L. Franka 906

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345