Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Vzťah k majetku P. Steiger 13:29
Kresťan a majetok P. Steiger 13:31
Boží zámer s človekom P. Steiger 13:16
Viera v praxi 2 P. Steiger 13:37
Dobré skutky P. Steiger 13:02
Kresťan a hriech P. Steiger 13:56
Som spasený? P. Steiger 13:18
Viera v praxi 1 P. Steiger 13:24
Cirkev a majetok P. Steiger 13:34
Spasenie z milosti P. Steiger 12:47
Vyčistenie chrámu A. L. Franka 09:38

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345