Rádio LOGOS na Facebook-u

2. list ap. Petra

Princípy duchovného rastu

Úvod: Vážení priatelia... Srdečne vás opäť vítam v relácii „Lekcie pre život“. Toto je jedinečný program štúdia Biblie induktívnou metódou, v ktorom chceme spoločne s vami, postupne krok za krokom, študovať Božie slovo Bibliu. Pozývame vás na dobrodružnú cestu do sveta Biblie, na ktorej, pevne verím, objavíte krásu Božieho slova a nájdete návod pre skutočný plnohodnotný a zmysluplný každodenný život s Ježišom Kristom.

Pri tomto štúdiu Biblie budeme postupovať takzvanou „induktívnou“ metódou. Induktívna metóda štúdia Biblie je revolučný ale pritom jednoduchý spôsob štúdia Biblie, ktorý zmení váš život. Pozostáva z troch jednoduchých krokov, ktorými pristupujeme k biblickému textu:

Dnes pokračujeme v študovaní 2 listu apoštola Petra. Po prvej úvodnej lekcii sa dnes dostávame k samotnému obsahu tohto listu a prečítame si spolu text:2P 1,2.515. Čítanie textu !!!

Tento text je jedným z najvýznamnejších textov v NZ, ktorý nám pomáha porozumieť princípom kresťanského života, princípom duchovného rastu. Peter tu hovorí o tom, ako rásť v živote viery na podobu Ježiša Krista. Peter vedel, že ide o otázku „na telo“; že pri nej sa veriaci budú cítiť nepohodlne. Hovorí však, že nemôže zanedbať svoju povinnosť – musí veriacim tieto pravdy pripomenúť, aj keď toto už snáď vedia. Ale kým žije, chce ich povzbudzovať napomínaním, že v živote viery sa potrebujú posúvať ďalej, dopredu, že potrebujú rásť vo viere 1,1213. Pripomína im, že viera nie je statická ale dynamická. Na jednej strane v nej majú veriaci v Krista všetko, čo je potrebné pre život viery a pre pobožnosť 2P 1, 3. Na druhej strane, hovorí Peter, viera je dynamická. Potrebujú v nej rásť a ku svojej viere pridávať ďalšie cnosti, ktoré túto vieru robia ucelenou, dokázanou a v ktorých to cnostiach sa skutočná viera prejavuje 2P 1,59. Poďme sa spolu pozrieť, čo to pre nás znamená.

Prvým krokom je pozorovanie biblického textu. Otvárame text svätého Písma a snažíme sa ho čítať a objaviť v ňom poklady Božieho slova. Pri tomto prvom kroku ide o otvorenosť našich očí. Pri tomto kroku túžime aby Pán Boh otvoril naše oči, naše duchovné vnímanie a modlíme sa pritom spolu so žalmistom 119 žalmu, verš 18: „Pane otvor moje oči, aby som videl tie úžasné a predivné veci tvojho Slova“. Pri tomto kroku sa snažíme ísť pod povrch textu a tak si všímame detaily, ľudí, udalosti, historické pozadie, čas, slová a slovné spojenia, ktoré sú použité... Pýtame sa: „o čom tento text vlastne hovorí...“ Získavame tak všeobecný prehľad biblického textu.

 Druhým krokom je interpretácia textu. Zápasíme tu o porozumenie biblického textu, rozmýšľame nad textom. Tu ide o otvorenosť našej mysle. Túžime po tom, aby nám Pán Ježiš, tak ako kedysi svojim učeníkom, otvoril „um duše“ a teda myseľ, aby rozumeli Písmam a výkladu písma Lk 24,45. Chceme porozumieť, čo tento text znamená? Ako tomuto textu rozumeli prvotní čitatelia, ľudia, ktorým boli tieto slová pôvodne adresované?

Tretím krokom je aplikácia textu do nášho života. Ide o otvorenosť nášho srdca. Boh chce, aby jeho Slovo bolo zasiate akoby do dobrej pôdy nášho srdca, aby sme ho žili a aby tak Božie slovo prinášalo v našom živote úžitok Lk 8,12.15. Z Písma, ktoré študujeme objavujeme určitý princíp a pýtame sa, ako ho môžeme aplikovať do svojho života. Chceme si osobne osvojiť lekciu pre náš život. V tomto spočíva skutočné požehnanie, lebo PJK povedal, že šťastní a požehnaní sú tí, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojom každodennom živote ho zachovávajú, uvádzajú do života Lk 11,28.

Tak vás teraz pozývam, poďme spoločne objavovať tie skryté poklady Božieho slova. Budeme spoločne študovať Druhý list apoštola Petra. Nachádza sa v Biblii v časti, ktorú nazývame Nová zmluva. Pre toto štúdium sme pre vás pripravili aj knihu, ktorá je vlastne pracovným zošitom, ktorý študenta prevedie týmto listom krok za krokom. Takže vezmite si svoju Bibliu, taktiež aj knihu induktívne štúdium 2 list Petra, tužku i farebné ceruzky a môžeme spolu začať. Ak túto študijnú knihu 2 list Petra ešte nemáte, môžete si ju objednať na našej adrese, ktorú vidíte na televíznej obrazovke – adresa je:

  1. preceptslovakia.estranky.sk email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predtým, než sa pustíme do samotného študovania chcem pripomenúť, že akémukoľvek štúdiu Božieho slova, by mala predchádzať modlitba. Toto je Božia kniha a pravdy vo vnútri sú dané pôsobením Ducha Božieho. My vás budeme učiť metódu a povedieme procesom štúdia, ktorý vám pomôže porozumieť o čom je text 2 listu apoštola Petra. Ale je to predovšetkým práca Ducha Božieho vziať veci, ktoré patria Bohu a zjaviť nám. Začneme preto s modlitbou. Poprosíme Boha aby nám dal porozumenie jeho Slova.

Môžeme sa spolu modliť: Nebeský Otče, ďakujeme za tvoje sväté slovo, za to, že sa k nám ľuďom skláňaš vo svojej milosti a voláš nás k sebe. Prosíme, otvor náš vnútorný zrak, našu myseľ i naše srdce, aby sme mohli porozumieť tvojmu slovu a našli odvahu viery žiť v poslušnosti tvojho slova. Prosíme v mene a v zásluhách tvojho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.

Dnes pokračujeme v študovaní 2 listu apoštola Petra. Po prvej úvodnej lekcii sa dnes dostávame k samotnému obsahu tohto listu a prečítame si spolu text:2P 1,2.515. Čítanie textu !!!

Tento text je jedným z najvýznamnejších textov v NZ, ktorý nám pomáha porozumieť princípom kresťanského života, princípom duchovného rastu. Peter tu hovorí o tom, ako rásť v živote viery na podobu Ježiša Krista. Peter vedel, že ide o otázku „na telo“; že pri nej sa veriaci budú cítiť nepohodlne. Hovorí však, že nemôže zanedbať svoju povinnosť – musí veriacim tieto pravdy pripomenúť, aj keď toto už snáď vedia. Ale kým žije, chce ich povzbudzovať napomínaním, že v živote viery sa potrebujú posúvať ďalej, dopredu, že potrebujú rásť vo viere 1,1213. Pripomína im, že viera nie je statická ale dynamická. Na jednej strane v nej majú veriaci v Krista všetko, čo je potrebné pre život viery a pre pobožnosť 2P 1, 3. Na druhej strane, hovorí Peter, viera je dynamická. Potrebujú v nej rásť a ku svojej viere pridávať ďalšie cnosti, ktoré túto vieru robia ucelenou, dokázanou a v ktorých to cnostiach sa skutočná viera prejavuje 2P 1,59. Poďme sa spolu pozrieť, čo to pre nás znamená.

1                   Duchovný rast, rast je Božím zámerom pre š život viery. Písmo jasne hovorí, že Boh chce, aby každý kresťan rástol smerom k duchovnej dospelosti Ef 4,1415. Peter končí tento list výzvou, aby sme rástli v milosti a v známosti nášho Pána a Spasiteľa JK 3,18. Boh chce, aby sme sa stali tým, čím on chce, aby sme boli. Otázkou je ako? Čo môžeme a máme robiť pre to, aby sme duchovne rástli, aby sme sa posúvali smerom k duchovnej zrelosti? Ako prvé musíme vyvrátiť niektoré mylné predstavy o duchovnom raste.

1                   Mylné predstavy o duchovnom raste – o raste viery.

• . Niektorí ľudia si myslia, že keď sme sa znovu narodili a stali sa účastníkmi božskej prirodzenosti, že aicky budú duchovne rásť. Toto nie je pravda. Pravda je taká, že duchovný rast je zámerný a vedomý proces. Nedeje sa náhodou. Peter hovorí, že duchovný rast sa deje tam, kde tomu venujeme čas, vynakladáme úsilie a urobíme rozhodnutie, že chceme rásť a duchovne sa rozvíjať. V liste Filipským 2,12 Pavol hovorí: „Pracujte na svojom spasení s bázňou a s trasením, lebo je to Boh, ktorý vo vás koná, ktorý dáva aj vôľu aj činenie podľa jeho dobrého zámeru“. Tu vidíme, že Pavol hovorí podobne ako Peter, že v procese duchovného rastu je nosné Božie dielo, Božia zvrchovanosť, ale je tu aj naša zodpovednosť. Duchovný rast a duchovná zrelosť je výsledkom záväzku, ktorý urobíme voči Bohu. Rast nie je aický. Prichádza ako výsledok nášho záväzku, našej angažovanosti. Stávame sa tým, k čomu sme sa zaviazali. Mnohým kresťanom chýba toto rozhodnutie a tento záväzok, ktorý by im v živote viery umožnil naplniť tento Boží zámer. Preto ich životu chýba jasný cieľ. Mnohí sa obávajú urobiť akýkoľvek záväzok viery a preto sú v živote iba unášaní. Pavol však napomína Timotea: „Na to maj starosť, daj sa do toho celý, aby bol tvoj pokrok a rast zrejmý vo všetkom“ 1Tim 4,15. Peter: „Dajte do toho všetku svoju snahu...“ 1,5a.

 Ak máš k tomu ten správny kľúč, zrelosť sa objaví okamžite. Je to ako s aom: vhodíš tam tú správnu mincu a hneď vypadne želaný nápoj. Toto je postoj mnohých kresťanov. A tak celý život hľadajú ten správny kľúč k duchovnej zrelosti. Hľadajú ho v skúsenosti, v múdrych knihách, na seminároch a konferenciách. Hľadajú niečo, čo ich zmení cez noc. Ale pravda je taká, že duchovný rast sa     nedeje cez noc. Je to proces a proces chce čas. Neexistuje niečo také ako „instantná“ duchovná zrelosť. Je to pomalý proces, ktorý bude trvať po celý zvyšok tvojho života.

     • . Toto taktiež mýtus. Duchovná zrelosť je niečo viac, ako len vedomosti či poznanie. Mnohí kresťania si myslia, že všetko, čo potrebuješ pre duchovný rast je poznať Bibliu a hneď budeš duchovnejší. Ale v skutočnosti duchovná zrelosť spočíva viac na tom, ako žiješ vieru, než na tom, čomu veríš a čo o viere vieš. Pán Ježiš povedal: „Keď to viete, blahoslavení ste, keď to aj činíte“ J 13,17. Kresťanský život je viac ako len poznanie, viac ako len vyznanie viery, viac ako vierouka – je to život. Biblia hovorí, že my nemáme byť iba poslucháčmi slova (ktorí vedia), ale činiteľmi slova. Pán Ježiš raz povedal: „Podľa ovocia ich poznáte“ Mt 7,16. V skutočnosti je to nebezpečné poznať Božie slovo a potom podľa neho nežiť. Mnohí kresťania poznajú Biblia a predsa duchovne nerastú a nie sú duchovne zrelými.

     • . Je to niečo medzi tebou a Bohom. Netýka sa druhých. Ale žiaľ, Biblia nás tak neučí. Duchovný rast má určite svoj individuálny rozmer, ale aj spoločenský. Biblia nás učí, že my potrebujeme jedni druhých aby sme mohli duchovne rásť. Rastieme vo vzájomných vzťahoch, inak nás v našom duchovnom raste nemá kto korigovať a my budeme rásť krivo a nevyvážene. Pre svoj duchovný rast potrebuješ zborové spoločenstvo, potrebuješ iných veriacich v Krista. Neexistuje niečo také ako „nezávislý“ kresťan. V Žid 10 sa hovorí: „Dajme pozor jeden na druhého aby sme sa povzbudzovali k láske a k dobrým skutkom. Preto neopúšťajme svoje spoločné zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme navzájom“. Boh to tak zariadil, že rastieme v rodine. Takže duchovný rast nie je iba tvojou osobnou záležitosťou ale aj spoločenstva zboru. Zdravo rastieme len spoločne – jedni s druhými.

     • . Peter hovorí vo svojom prvom liste, že máme byť žiadostivý Božieho slova ako deti mlieka, aby sme ním rástli 1P 2,2. Takže na jednej strane je pravdou, že zostávanie v Božom slove je veľmi dôležitým nástrojom premeny a duchovného rastu, ale nie jediným. Boží zámer pre nás je širší, než iba štúdium Biblie. Jeho zámerom je taktiež aby sme rástli tým, že ho uctievame, že zotrvávame v spoločenstve zboru, rastieme v službe a v zdieľaní evanjelia. Ak chceš rásť, potrebuješ sa rozvíjať vo všetkých týchto oblastiach života viery. 3. Ukazovatele duchovného Rastu. Teraz, keď sme odbúrali niektoré mylné predstavy
o duchovnom raste, poďme sa pozrieť, čo Peter hovorí na túto tému. V prečítaných slovách nachádzame určité ukazovatele rastu. V druhom verši Peter poukazuje na niektoré princípy, ktoré nás uvádzajú do celej problematiky: túži po tom, aby sa v našom živote Božia milosť a jeho pokoj znásobovali. To sa bude diať vtedy, keď ku svojej viere budeme pridávať ďalšie a ďalšie kvality duchovného života.

     • Dvakrát tu spomína „pravú známosť“ 1,23. Hovorí, že milosť a pokoj sa znásobujú len pravou známosťou Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. To znamená, že existuje známosť, ktorá nie je „pravá“. Nepravá známosť je „statická“, ktorá zostane na tom prvotnom stupni poznania Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Je to poznanie, pri ktorom ak človek nepokračuje rásť v poznávaní, človek zostáva pasívny, neaktívny a bez ovocia 1,8. Pravá známosť je „dynamická“, ktorá vedie človeka ku hlbšiemu poznaniu Pána Ježiša Krista, v ktorej človek rastie v známosti JK Kol 1,10; 2P 3,18.

     • V našom svete sa rast a zmena bežne považujú za prirodzenú súčasť života. Prirodzene očakávame, že naše dieťa bude rásť, že sa bude meniť, že nezostane bábätkom. Očakávame, že naša ekonomika bude rásť, ž náš zbor bude rásť. Keď tento rast nevidíme, sme znepokojení a hľadáme riešenie, skúmame príčiny. Je zaujímavé, že v duchovnom živote to neraz takto nie je; rast v živote viery a v poznávaní
     PJK často nepovažujeme sa za prirodzenú súčasť nášho života a keď žijeme tak, ako veriaci v liste Židom, že po rokoch života viery boli stále deťmi (Žid 5,1214), neraz nás to vôbec neznepokojuje. Boh dnes pred nás kladie vážnu výzvu, pozíva nás pýtať sa samých seba, či rastiem v živote viery; či rastiem v duchovnom živote; či rastiem v službe, či rastiem v pravom poznávaní PJK?
     • Tento text hovorí o tom, že ja a ty máme zodpovednosť pred Bohom za život viery. Boh očakáva, že ku svojej viere budeme pridávať ďalšie duchovné kvality života. Vieru sme dostali od Boha ako dar 1,1. Vieru si nevieme vyrobiť, nedá sa požičať ani zaslúžiť. Je Božím darom. Ale potom ako sme ju dostali máme zodpovednosť ku viere pridávať ďalšie duchovné kvality života viery. Nerobíme to preto, aby sme boli spasení, ale preto, že sme spasení. My nemôžeme spasiť samých seba. To Boh urobil v obeti Ježiša Krista Ef 2,8. Ale Boh očakáva, že s jeho darom nového života budeme zodpovedne narábať, že vynaložíme úsilie a snahu, aby sme to povolanie a vyvolenie Božie upevňovali, aby sme v ňom rástli 1,10.

O tejto zodpovednosti hovoria aj slová apoštola Pavla v 1Kor 3,1015. Základ nášho života viery je daný, je položený a je ním Ježiš Kristus a jeho život v nás. Ale potom na ten základ potrebujeme stavať, pridávať určité duchovné kamene aby stavba nášho života mohla rásť. Ak nevynakladáme úsilie, aby sme rástli, alebo ak sa nedbalo staviame k duchovnému rastu tak, že si myslíme, že Bohu stačia nejaké lacné napodobeniny rastu, nejaké povrchné úpravy (drevo, seno, slama) tak sa raz, pred súdnou stolicou Kristovou budeme zodpovedať nášmu Pánovi a vydávať počet aj z toho, prečo sme duchovne nerástli, prečo sme ku svojej viere nepridávali ďalšie duchovné kvality života, ktoré by v konečnom dôsledku prinášali slávu nášmu Pánovi...
     • Boh chce meniť náš život, ale nie primárne vonkajšie veci ako sú zvyky, správanie, ale predovšetkým nás chce viesť cestou hlbokej vnútornej zmeny, zmeny nášho charakteru. Bude to chcieť tvrdú prácu, sebadisciplínu a sebazaprenie. Ale o tom je učeníctvo. Učeník Ježiša Krista je ten, kto je otvorený učiť sa od Ježiša, otvorený pre nové a hlbšie poznávanie JK, pre nové duchovné záležitosti a dimenzie života viery a pre zmenu.

     • Napriek tomu, že tu Peter hovorí, že my máme „vynaložiť úsilie či snahu“ to neznamená, že Boh nám daroval vieru a nový život, začal v nás čosi nové a my potom z vlastnej sily to Božie dielo dokončíme. Božie slovo hovorí, že „...ten, ktorý v nás začal to dobré dielo, ho aj dokoná“ Fil 1,6. Vynaložiť snahu znamená urobiť krok viery, v ktorom otváram svoj život pre Božie dielo premeny; dávam Bohu právo aby menil môj charakter na podobu Ježiša Krista; chcem byť povoľný a tvárny v Božích rukách ako hlina v rukách hrnčiara; znamená to dovoliť Bohu aby v mojom živote naplnil jeho zámer a jeho rozhodnutie. On sa totiž rozhodol, že „tých, ktorých predurčil a predzvedel, že ich urobí podobných obrazu jeho Syna...“ Rim 8,29. Napriek tomu, že je do procesu duchovného rastu zahrnutá aj naša snaha a naše úsilie, v skutočnosti rast je niečo, čo Boh svojim Duchom robí v nás vtedy, keď mi robíme svoju časť, keď sa otvoríme jeho pôsobeniu v nás. Ale Božie dielo je nosné.

     • Je to ako s našim telom: ono má v sebe potenciál rastu, ale bude rásť len vtedy, keď budeme jesť, cvičiť, učiť sa a praktizovať určité zručnosti. Podobne je tomu aj v našom duchovnom živote. Náš nový človek má potenciál rastu ale budeme duchovne rásť len vtedy, ak vedome budeme robiť nejaké veci, ktoré tento rast spôsobujú, ak budeme k viere pridávať veci, o ktorých tu Peter píše: odvahu žiť našu vieru, hlbšie poznanie Boha, zdržanlivosť či sebaovládanie, trpezlivosť, pobožnosť, milovanie bratstva a lásku. Záver: Peter teda hovorí, že ako duchovne rastieme, Božia milosť a Boží pokoj sa bude znásobovať v našom živote; budeme rásť v pravom poznávaní nášho PJK; budeme schopní viac a viac si vierou privlastňovať tie predrahé Božie zasľúbenia 1,4. Preto aj apoštol Pavol hovorí 1Tim 4,15, že duchovný rast by mal byť našou prioritou, mali by sme do tohto procesu dať všetko, aby náš rast bol zrejmý vo všetkom. Pred nami je tak otázka: je môj duchovný rast mojou prioritou? Dávam do toho všetko aby bol duchovný rast zrejmý v mojom živote? Aké kroky robím v tomto smere vo vzťahu k rodine, práci, v zbore? Je duchovný rast zrejmý v mojom živote?

Je mojim prianím, aby tieto otázky boli výzvou pre našu vieru. Ďakujem vám, že som mohol spolu s vami stráviť tento čas pri študovaní Biblie. Verím, že odkaz týchto Petrových slov bude na požehnanie vášho života. Modlím sa, aby Božie slovo zostávalo vo vašich životoch a bolo vám návodom pre každodenný život viery s našim Pánom Ježišom a pomocou k rastu viery. Nech vás Boh žehná! Dovidenia do nasledujúceho vysielania!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345