Rádio LOGOS na Facebook-u

Reinkarnácia

Reinkarnácia a vzkriesenie 1.

Milí naši poslucháči. Vítame Vás pri ďalšom pokračovaní našich spoločných zamyslení nad pravdami Božieho slova. Na žiadosť viacerých poslucháčov sme mimo poradia zaradili do vysielania švordielny cyklus úvah na tému „reinkarnácia a vzkriesenie“. Veríme, že tieto myšlienky Vám pomôžu pri prehlbovaní Vašej viery založenej na správnych biblických základoch.

Slovo reinkarnácia pochádza z latinského slova a doslovne znamená "opätovné vstúpenie do tela", alebo jednoducho povedané prevteľovanie. Slovo vzkriesenie je každému všeobecne známe. V štyroch nasledujúcich úvahách sa budeme zamýšľať nad tým, aký je rozdiel medzi vzkriesením a reinkarnáciou.

Položme si otázku: Prečo toľko ľudí verí v reinkarnáciu? Väčšina ľudí sa nedokáže vysporiadať s otázkou zla, spravodlivosti a krátkosťou ľudského života. Judaizmus a kresťanstvo vidí ľudský život ako jedinečnú a neopakovateľnú udalosť. Kresťanstvo túto skutočnosť navyše zužuje na osobný vzťah ku Kristovi. Človek má zodpovednosť za život a slobodnú voľbu, či sa vydá úzkou cestou k Bohu, alebo  pôjde širokou diaľnicou do záhuby. Takéto riešenie sa zdá mnohým ľuďom neprijateľné a nedostatočné.

Uvedomujeme si, že každý z nás žije a odchádza zo sveta s množstvom "vlastných nedokonalostí, či dlhov". Preto niektorí radšej prijímajú model opakovaných príležitostí, odčinenia či potrestania za súčasné správanie sa s nádejou na nový, lepší začiatok. Nádej, že môžem niečo v budúcom živote napraviť, zopakovať, alebo vylepšiť, vraj ponúka viac optimizmu. Stačí len trochu viac času, trochu viac snaženia sa a úsilia a ono to nakoniec všetko dobre dopadne. K tomu, aby to dopadlo najlepšie a v najkratšom čase nám pomáha transcendentálna meditácia, regresívne terapie, hypnóza, parapsychológia, biotronika a rôzne iné dobrodružstvá prostredníctvom kurzov sebaobjavovania a sebazdokonaľovania. Tí, ktorí chcú vysvetliť zmysel a krásu života, ktorú našli v Kristovi, majú prácu sťaženú práve Božou neopakovateľnou jedinečnosťou. Proti Jeho dokonalosti stojí nerozumnosť človeka, náboženstvá a aj politické systémy. Učenie nového veku, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je reinkarnácia sa odtrhlo od hmotného sveta, aj od spoločenského systému. Konečným cieľom nového človeka je prekročiť svoju osobnosť a spojiť sa s božským bytím – s vesmírom. Toto myslenie vychádza z panteizmu a predpokladá, že Boh je nekonečný, neosobný a najvyššie súcno. Celý vesmír je božský. Boh je vo všetkom a všetko je boh. Boh a vesmír je to isté. Každá duša je súčasťou vesmíru. Každá ľudská bytosť je bohom. Individuálna existencia zaniká vo veľkej duši vesmíru.

K naplneniu tohto učenia je potrebná viera, že všetky cesty vedú k jednému cieľu - k jednému bohu. Všetky náboženstvá chcú sprostredkovať spásu prostredníctvom dobrých skutkov. Jedine biblické kresťanstvo ponúka evanjelium milosti. Pravdou však zostáva, že všetky cesty skutočne vedú k jednému Bohu; k Bohu Otcovi alebo k Bohu Sudcovi. Tí, ktorí prijali Božiu milosť skrze Pána Ježiša Krista, budú stáť pred Bohom Otcom. Tí, ktorí sa sebazdokonaľujú a pracujú na svojej spáse dobrými skutkami, budú stáť pred Bohom Sudcom. Slobodnú voľbu má každý a Boh túži, aby boli všetci spasení. Sebavykúpenie cestou sebazdokonaľovania ale  nie je cesta ku spáse. Spása ľudstva a sveta spočíva jedine v Kristovom vykupiteľskom diele na kríži a Jeho zmŕtvychvstaní. Bez zmŕtvychvstania by bol Ježiš Kristus len klamárom, alebo blúznivcom.

Odkiaľ pochádza učenie o reinkarnácii? Učenie o reinkarnácii pochádza z hinduistických náuk - Véd. Z tohto základného učenia je odvodené učenie budhistov, taoistov, džinistov, sikhov, a ďalších. Žiaľ, patrí k nim aj niekoľko tzv. kresťanských teológov, ktorí sa pokúšajú o nemožné - zharmonizovať prevteľovanie s kresťanstvom. Zaujímavé je, že práve antickí filozofi, ako bol Pythagoras, Platón a Plotinus, verili v nezničiteľnú dušu, čo je síce biblické, ale ktorá v kolobehu života prezlieka telá. A to už nemá s Bibliou nič spoločné. Platón dokonca učil, že duša oblieka telo, pretože zhrešila. Duša je potom nútená opustiť ideálny svet neba, a zostúpiť dole do tohto světa, podobne ako bol z neba zvrhnutý Lucifer, a to v nejakom tele, aby sa tu očistila za hriech spáchaný v nebi. Platón hovorí o dvoch nebeských bránach: Jednou bránou duše vstupujú do neba po pozemskom očistci, druhou bránou nebo opúšťajú, aby si odpykali trest v tomto pozemskom očistci. Keď si duša oblečie nové telo, musí prebrodiť rieku zabudnutia. Platón tiež učil, že sa člověk môže za obzvlášť ťažké hriechy vrátiť na zem ako zviera. Podobnosť medzi učením Platóna a hinduistickými védami je očividná! Podľa antických prameňov Pythagoras a ďalší putovali do Orientu. K súčasným hnutiam, ktoré prijali niektoré princípy reinkarnácie, patrí Hare Krišna, dianetika, antropozofia, transpersonálna psychológia, transcendentná meditácia, biotronika a ďalšie. Vyslobodenie, čiže únik z tohto začarovaného kolobehu karmy sa nazýva mókša. Existuje mnoho druhov prevteľovania, ale podstatu majú rovnakú. Hlavný rozdiel je, či konečné ideálne bytie je osobné, alebo neosobné. Ale to nehrá v učení prevteľovania dôležitú úlohu. Duša - Jiva, sa za dobré skutky znovu telesne narodí v dobrom lone, za zlé skutky sa narodí v zlom - napríklad zvieracom lone. Duša zožne to, čo zaseje. Ak duša nenaplnila karmu, potom má dlh a musí sa prevteliť – obliecť si nové telo. Čím je menší dlh karmy, tým vyššiu formu tela si oblečie. Večný zákon karmy registruje dobré, aj zlé skutky človeka. Tento evolučne vzostupný, alebo devolučne zostupný kolobeh sa vraj opakuje. Vyvíja sa špirálovito až do bodu, kedy duša nemá žiadny dlh voči karme a vtedy je duša v neosobnej hladine pohltená v boha – Brahmu. V osobnej hladine splynie s bohom – Bhagwanom.  Brahman je božské absolútno a aj to, čo je v človeku božské. Brahman je predpokladom všetkého stvorenia, ale môže to byť aj kňaz, mudrc alebo učenec.

Veria kresťania v reinkarnáciu? Štatistiky sú znepokojujúce. Napr. v roku 1982 verila štvrtina Američanov v reinkarnáciu. Medzi vysokoškolákmi to bola až jedna tretina. A to je krajina, kde sa 90% ľudí považuje za kresťanov. Z toho je 21% tých, ktorí si myslia, že sú protestanti a 25% tých, ktorí priznávajú, že sú katolíci. Ak zlyháš, ak sa ti niečo v tomto živote nepodarí, máš nádej, že to obnovíš v tom ďalšom. Prečo byť raz a navždy odsúdený za zlé rozhodnutie? Nie sme dokonalí, preto majú všetci nádej a príležitosť napraviť svoje chyby. To predsa dáva zmysel. Aj Hitler a Stalin boli len chybujúci ľudia. Aj oni sa môžu po niekoľkých cykloch reinkarnácie vylepšiť. Keď sa nám niečo nepodarí, skúsime to znova. Najhoršie je, prestať sa snažiť a rezignovať. Toto je dobrá rada, ako prekonávať prekážky nášho dennodenného života.

Otázkou však zostáva, či môžeme vnášať rovnakú filozofiu aj do nášho chápania posmrtného bytia. Naozaj stačí žiť, ako najlepšie vieme? Môžeme si byť istí, že keď sa nám život nejako nepodarí, že to nie je konečná strata? Veď sa narodíme znova do iného tela a skúsime to opäť. Ak naša spása spočíva v našom správaní sa tu na zemi, potom by to určite ku spáse stačilo. Viera tzv. "kresťanov" v reinkarnaciu je však v priamom rozpore s Bibliou, pretože spása kresťana väzí v Kristovi a nie v slušnom správaní:

A ako každý človek len raz umiera, a potom bude súd, tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby na seba vzal hriechy mnohých. Druhý raz sa zjaví už nie kvôli hriechu, ale na spásu tým, ktorí ho očakávajú. (Židom 9:27-28).

Prevteľovanie v pseudokresťanskom modeli nemá s kresťanstvom vôbec nič spoločné. Snáď len to, že sa odvoláva na Bibliu, používa kresťanské pojmy a dáva človeku, ktorý Krista odmietol, ďalšiu šancu. Toto sa opakuje toľkokrát, až dotyčný prijme Krista a vydá sa tou úzkou cestou k spáse. Stane sa jeho súčasťou, je spasený a stane sa bohom.

Toľko  pre dnešok, milí poslucháči. Budeme radi, ak nám napíšete, či Vás táto téma zaujala. Radi si vypočujeme Váš názor. Na budúce si povieme viac o tom, aké sú hlavné piliere reinkarnácie, čo je na reinkarnácii mylné a v čom sa od nej odlišuje  pravá kresťanská viera. Vaše pripomienky nám môžete poslať na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo nám pošlite sms správu na číslo 0902 481466. Tešíme sa na Vaše reakcie.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345