Rádio LOGOS na Facebook-u

Reinkarnácia

Reinkarnácia a vzkriesenie 2.

Milí  poslucháči. Vítame Vás pri ďalšom pokračovaní našich spoločných zamyslení nad pravdami Božieho slova. Na žiadosť viacerých poslucháčov sme zaradili do vysielania 4-dielny cyklus úvah na tému „reinkarnácia a vzkriesenie“. Dnes pokračujeme druhou časťou.

Minule sme si odpovedali na otázky: Prečo toľko ľudí verí v reinkarnáciu, odkiaľ pochádza učenie o reinkarnácii a aký je postoj kresťanov k reinkarnácii.

Dnes si dáme odpoveď na niekoľko ďalších otázok:

Aké sú  hlavné "Piliere" reinkarnácie?

1. Nesmrteľnosť duše. Platón sa zastával reinkarnácie, pretože veril v nestvorenú, večnú, nezničiteľnú dušu, ktorá existuje, nech sa deje, čo sa deje. Prevtelovanie pre neho znamenalo vývojový, teda evolučný, zdokonaľovací proces.

2. "Evidencia" minulých životov. Veľa parapsychológov, náboženských mystikov, hypnotizérov a psychológov používajú tzv skúsenosti z predošlých životov na liečenie strachu, vnútorného zmätku, narušeného vzťahu k druhému pohlaviu alebo k ostatným ľuďom. Spomienky na minulý život vraj pomáhajú niektorým ľuďom, aby sa vyliečili zo svojich fóbií a nepokoja v duši. Mnohí psychológovia si však nie sú istí, či spomienka na skoršie životy je skutočná, alebo len v predstavivosti pacienta. A tak prevláda názor, že nie je dôležité, či je vyvolaná spomienka skutočná, alebo neskutočná, hlavné je, že "spomienka" lieči a na pôvode tohto fenoménu nezáleží.

3. Spravodlivosť.

a) Reinkarnácia je vraj spravodlivá. Predstava, že máme veľa šancí napraviť, čo sme v živote pokazili, je veľmi príťažlivá a zdá sa byť správna. Ak robíš zlo, budeš potrestaný; ak konáš dobro, budeš odmenený. Myšlienka, že by niekto mohol skončiť vo večnom pekle za konečný počet hriechov, je absurdná a ľudsky nespravodlivá.

 b) Reinkarnácia vraj spravodlivo vysvetľuje utrpenie. Utrpenie je prekonávanie minulej - horšej karmy. Toto vysvetlenie zbavuje boha aj človeka zodpovednosti za utrpenie na tomto svete. Každý trpí, alebo spokojne žije podľa toho, koľko dlhuje karme.

c) Najpopulárnejšie odôvodnenie spravodlivosti reinkarnácie je, že úplne odstraňuje možnosť prekliatia a zatratenie neexistuje. Večné prekliatie sa zdá byť nezlučiteľné s milujúcim Bohom, preto dáva boh reinkarnáciou človeku stále novú a novú šancu. V kresťanskom poňatí reinkarnácie má tento kandidát možnosť prijať Krista v jednom zo svojich mnohých pútnických prevlekov. Boh dopraje človeku viac času, aby mohol prejaviť svoju slobodnú vôľu. Mnohí veria, že mravná dokonalosť nemôže byť dosiahnutá inak, ako skrze prevteľovanie a cyklicky-evolučné vylepšovania sa. Kresťanský reinkarnista Geddes MacGregor nazýva peklo barbarským výmyslom. Nenapraviteľní sa vraj vo svojich ďalších životoch postupom času vylúčia z existence. Neexistencia je údajne oveľa rozumnejšia ako existencia pekla.

d) A nakoniec, reinkarnácia je vraj spravodlivá a dôveryhodná, pretože spasenie je osobná záležitosť medzi jednotlivcom a bohom, čo je spravodlivejšie vysvetlenie, ako dediť hriech po Adamovi a byť spasený zastupujúcou Kristovou smrťou, na ktorú nemá jednotlivec žiadny vplyv. Je vraj rozhodne spravodlivejšie, keď sa každý osobne postará sám, aby naplnil zodpovedne svoje dedičstvo osobnej karmy. A MacGregor jasne hovorí –„ moja karma patrí iba mne, je to moja vec. Víťazstvo nad ňou je moje osobné víťazstvo“.(koniec citátu) Prevtelovanie vraj odstraňuje nespravodlivé potrestanie všetkých ľudí za hriech jedného človeka a odstráni údajne aj nespravodlivosť, aby jeden človek zomrel za hriechy všetkých ľudí, ktoré sám ani nespáchal. Inými slovami, podľa reinkarnistov Kristus zomrel ako náš vzor a v žiadnom prípade nezomrel namiesto nás.

Čo je na reinkarnácii mylné?

K tejto otázke môžeme pristúpiť dvoma spôsobmi. Môžeme povedať, že reinkarnácia odporuje Biblii, aj keď mnohí budú tvrdiť, že tomu tak nie je. Niektorí totiž tvrdia, že kresťanom bolo učenie o reinkarnácii zakázané a z Biblie vypustené. Monoteistické náboženstvo - Judaizmus a Islam - o reinkarnácii tiež nehovoria, hoci im ju nemal kto zakázať. Islam, na rozdiel od "kresťanstva", s reinkarnáciou vôbec neflirtuje. Islam verí v jedného boha (ale odmieta božstvo Ježiša Krista), ktorý súdi len raz – čo je biblická pravda.

a) Je reinkarnácia logická? Reinkarnácia vôbec nerieši problém zla a učí, že utrpenie je spravodlivé. Na rozdiel od kresťanstva, ktorého ústrednou myšlienkou je láska k blížnemu sa v náboženstve, ktoré uznáva model reinkarnácie, láska k blížnemu vôbec neprejavuje. Načo mať súcit? Nikto predsa nie je nevinný, pretože karma minulého života odsúdila dušu k utrpeniu v dnešnom živote. Reinkarnisti namietajú, že keď má kresťan vysvetliť zúfalej matke, ktorej zomrelo dieťa dôvod, prečo sa tak stalo, nanajvýš povie: „neviem, ale verím, že Boh chyby nerobí“. Zákon karmy má ale inú odpoveď - „mamička, vaše milované dieťa zomrelo, pretože bolo v minulom živote zlé“. Bude sa však mamička po takomto vysvetlení cítiť lepšie? Je panteistický boh reinkarnácie spravodlivý, keď trestá niekoho, kto ani nevie, aký bol jeho zločin v predošlom živote? Ak utrpenie dnešného života je následok predošlého, kedy zákon karmy vôbec začal? Do nekonečnej minulosti sa nemôžeme opakovane vracať. A ak tu teda bola prvá duša v tele, kde sa vzal jej karmický dlh, keď prvé vtelenie nemalo predchodcu? Potom by zlo bolo večným princípom a súčasťou boha, rovnako ako dobro, a tým by zostalo neriešiteľné a neodstrániteľné. Aj John Hick, "kresťanský" reinkarnista túto absurdnosť pochopil. Reinkarnácia skrátka problém utrpenia nerieši. Naopak úplne ho ignoruje.

b) Zákon karmy sa nerovná Starému zákonu Biblie. Niekto by si mohol myslieť, že zákon ako zákon a že aj karma je prísny všeobecný mravný kódex. Avšak karma nie je súbor mravných predpisov. Nehovorí, čo máme, alebo nemáme robiť. Karma je neosobná ako nemenný zákon trestu, ktorý nepozná odpustenie, lásku ani zľutovanie. Karma sa od Starého zákona líši ako noc od dňa. Karma súdi a určuje mieru trestu bez zákona! Odkiaľ teda pochádza mravné meradlo, podľa ktorého karma vymeriava trest? Odpoveď znie - odnikiaľ! Keďže v panteizme nie je rozdiel medzi zlom a dobrom, nemôže byť ani karma mravným zákonom. Nezabiješ, nepokradneš ... sú len dobrovoľne prijaté účelnosti a účelnosť v tomto prípade znamená, že ak niečo prospieva, urob to. Potom ale akékoľvek princípy mravného správania sa, či zachrániť alebo zabiť, darovať alebo ukradnúť, hovoriť pravdu alebo klamať, je odôvodnené ako účelné a prospešné všeobecnému prežitiu. Teda nie je teda nič správne, ani nesprávne, nič dobré, ani zlé. Potom, aj karma je len údajná a nemala by posudzovať a trestať nikoho za čokoľvek, čo urobil v minulom živote, pretože domnelá karma je tiež "bez názoru", a ako taká by sa mala správať ľahostajne. Karma nedokáže obmäkčiť srdce a smutná viera v osud, potláča súcit. Viera v reinkarnáciu ochromuje nielen morálku, ale aj pracovitosť a vedie k ľahostajnosti.

c) Reinkarnácia je vo svojej podstate neľudská.  Boli ste niekedy v Indii? Viete si predstaviť tamojší život? Milióny chudákov, mrzákov, bezdomovcov, znetvorených a hladujících sa potulujú po uliciach a nikto si ich nevšíma. Prečo? Zákon karmy na nich priviedol  ich údel! Podľa klasického hinduizmu pomoc týmto chudákom je vlastne narušenie prirodzeného priebehu karmy. Pomoc je nežiadúca v spoločnosti, ktorá verí v reinkarnáciu.

 d) Reinkarnácia nezaručuje duchovný vzostup. Niekedy sa vyznávači reinkarnácie odvolávajú na evolučnú filozofiu. Tak ako sa vraj príroda vyvíja telesne od nižších druhov k vyšším, tak sa údajne vyvíja aj duch, ktorý súbežne so svojím vzostupným vývojom oblieka stále nové a dokonalejšie telá. Problém väzí v tom, že nemáme žiadne dôkazy, že k takejto vzostupnej evolúcii, či už v telesnej alebo duchovnej oblasti, vôbec došlo. Skutočne sa vyvíjame v tele i v duchu k vyššiemu božskému vedomiu? Pozrite sa ráno do novín a každému musí byť jasné, že sa skôr zvíjame v diabolskom úpadku svedomia. Bez ohľadu na to, koľko konečných a obmedzených životov na seba oblečieme, nikdy nemôžeme dosiahnuť nekonečného Boha. Obmedzený a konečný počet prevtelení nevylepší dušu k nekonečnej čistote Boha. K Bohu nás môže priviesť len zázračná premena, nie sebavylepšovanie. A táto náhla premena úplne odstraňuje dlhodobý proces vzostupnej duchovnej evolúcie.

K tomu, aby došlo k prevratnej zmene človeka pri jeho zmŕtvychvstaní, stačí jeden život. Toto učí jedine Biblia! Kde berieme istotu, že aj po milióntom prevtelení dosiahneme mókšu a vyprostíme sa z bludného kolobehu reinkarnácie? Navyše duša nemá nikde záruku, že splatí svoj dlh, pretože si minulé životy nepamätá. Nemôže ich porovnať s predchádzajúcimi, a preto ani nevie, čoho sa má vystríhať, obzvlášť, keď je všetko relatívne. To platí aj pre takzvanú kresťanskú reinkarnáciu. V čom máme záruku, že prijmeme Krista v n-tom tele? Na akom základe Ho prijmeme, keď si nepamätáme, že sme Ho v minulom živote odmietli? Reinkarnácia je filozofia neistoty, hoci väčšina ich odnoží tvrdí, že božstvo nikoho neminie, či už v osobnej, alebo neosobnej forme. Gautama Budha tento problém "vyriešil" takto. Keď objavil zlo a utrpenie, musel porovnať morálny konflikt so zákonom karmy. Jeho záver je nezáujem a nezúčastnenosť. Povedal: „Človek musí stratiť záujem o ostatné a uznať, že nie je rozdiel medzi dobrom a zlom a všetko musí byť tak, ako je. Preto, ak pomôžeme trpiacemu, alebo si ho nevšimneme, oboje robme bez záujmu a nezúčastnene, akoby pomoc alebo ignorácia boli totožné.“ (k.c.)

Či sme teda pomohli alebo nepomohli, je neutrálne až do tej chvíle, kedy sa začneme zaujímať o to, či to, čo sme si vybrali, bolo správne, alebo zlé. Náuka o živote a o svete, ktorá je poznamenaná skutočnosťou, že život je utrpenie a utrpenie je život, je len bludný kruh a hlboký pesimizmus.

Toľko  pre dnešok,milí poslucháči. Budeme radi, ak nám napíšete, či Vás táto téma zaujala. Nabudúce si povieme viac o tom, čo je na reinkarnácii mylné a v čom sa od nej odlišuje  pravá kresťanská viera. Vaše pripomienky nám môžete poslať na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo nám pošlite sms správu na číslo 0902 481466. Tešíme sa na Vaše reakcie.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345