Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. jún - Medové týždne, ktoré nikdy nekončia

Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ a ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. (Iz.62:5)

Keď Boh koná dobro svojmu ľudu, nie je to tak, ako keď neochotný sudca preukáže milosť zločincovi, ktorého považuje za opovrhnutia hodného. Je to ako keď ženích prejavuje náklonnosť svojej neveste. Niekedy vtipkujeme a hovoríme o manželstve: „Medové týždne sa skončili“. Ale je to preto, lebo sme koneční. Nedokážeme prežívať medové týždne do nekonečna v rovnakej intenzite a náklonnosti. Boh však hovorí, že jeho radosť zo svojho ľudu je ako radosť ženícha zo svojej nevesty. A nemyslí tým, že sa to raz začne a potom pominie.

Hovorí o intenzívnom prežívaní medových týždňov, o radosti, o energii, vzrušení a nadšení. Snaží sa nám vštepiť do srdca, čo má na mysli, keď hovorí, že sa z nás raduje celým srdcom. Jeremiáš 32:41 hovorí: „Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojím srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine.“  A Sofoniáš 3:17: „V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá.“

S Bohom sa medové týždne nikdy nekončia. Je nekonečný v moci, múdrosti a tvorivosti, takže s ním nebude nuda ani počas ďalších miliónov vekov.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345