Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. jún - Nepriateľskí voči Bohu

Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. (Kol.1:21-22)

Najlepšou správou na celom svete je, že naše odcudzenie od Boha sa skončilo a sme zmierení so Sudcom vesmíru. Boh už nie je proti nám, ale za nás. Žiť s vedomím, že máme na svojej strane všemohúcu lásku, povznáša ducha. Život sa stáva slobodným a odvážnym, keď je za  vami najmohutnejšia bytosť vo vesmíre.

Ale Pavlovo posolstvo spásy nie je dobrou správou pre tých, ktorí odmietajú Pavlovo prehlásenie v Kolosanom 1:21, kde hovorí,  že ste „boli odcudzení a nepriateľsky naladení voči  Bohu“. Koľko ľudí poznáte, ktorí hovoria: „Nezávisím od Božej milosti, som proti Bohu“? Ľudia málokedy priamo povedia: „Nenávidím Boha.“ Čo teda má na mysli Pavol, keď hovorí, že ľudia sú „nepriateľsky naladení“ voči Bohu predtým, ako sú zmierení Kristovou krvou?

Myslím si, že to znamená, že ľudia sú skutočne nepriateľskí voči pravému Bohu, ale  nemyslia pritom na pravého Boha. Predstavujú si, že Boh je taký, akého by ho chceli mať, ale nie takého, aby s ním niekedy mohli mať skutočne vážne problémy. Ale pokiaľ ide o Boha, ktorý skutočne existuje – o Boha, ktorý je zvrchovaný nad všetkým, vrátane chorôb a nešťastí , všetci sme voči nemu boli nepriateľskí, hovorí Pavol. V hĺbke duše sme nenávideli jeho absolútnu moc a autoritu. To, že sme spasení, je vďaka úžasnej pravde, že Kristova smrť získala pre nás milosť, ktorou Boh zvíťazil nad našimi srdcami, a spôsobila, že sme si zamilovali Toho, ktorého sme kedysi nenávideli. Mnohí sa stále učia, ako nebyť nepriateľskými voči Bohu. Je dobré vedieť, že On je stále a slávne trpezlivý.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345