Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

28. máj - Odplata za trpezlivosť

Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes: zachoval pri živote mnohých ľudí. (1.Moj.50:20)

Príbeh Jozefa v Genesis 37–50 je poučením, prečo by sme mali veriť v zvrchovanú, budúcu Božiu milosť. Jozefa jeho bratia predajú do otroctva, čo muselo preveriť jeho trpezlivosť. Získa dobré postavenie v Potifarovom dome v Egypte. Napriek jeho bezúhonnosti a poslušnosti sa dostane do neočakávanej situácie. Potifarova manželka klame o jeho čestnosti  a nechá ho uvrhnúť do väzenia. Je to veľká skúška jeho trpezlivosti.

Ale veci sa obrátia na dobré, strážca väzenia mu dáva zodpovednú úlohu a dôveruje mu. Lenže vo chvíli, keď si myslí, že bude z väzenia prepustený, pretože vyložil sen svojho spoluväzňa, faraónovho pohárnika, pohárnik po prepustení na neho zabudne ešte dva roky. Ďalšia bolestivá skúška jeho trpezlivosti.

Nakoniec sa objasní, prečo došlo ku všetkým týmto skúškam v Jozefovom živote. Z Jozefa sa stal vodca Egypta, druhý po faraónovi. V krajine jeho bratov, ktorí ho predali do otroctva nastal hlad. Bratia prídu za ním pre obilie a Jozef sa s nimi rozpráva: „Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany... Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes: zachoval pri živote mnohých ľudí.“ (Genesis 45: 7; 50:20).

Čo bolo motívom pre  Jozefovu trpezlivosti počas všetkých tých dlhých rokov exilu a skúšok? Odpoveď znie: viera v Božiu zvrchovanú, budúcu milosť. Zvrchovaná Božia milosť zmenila všetky nechcené udalosti  a nechcený Jozefov pobyt v cudzine na najšťastnejší koniec, aký si mohol predstaviť.

To je kľúč aj k našej trpezlivosti. Veríme, že Boh koná aj pri nás počas neočakávaných zvratov a bolestivých situáciách nášho života?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345