Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

17. máj - Päť digitálnych nebezpečenstiev

Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. (Rim.13:14)

Kresťania neplávajú v prúde súčasnej kultúry s ľahkosťou s akou sa vznášajú medúzy v mori. Žijeme z moci Ducha a svoj smer nachádzame v Božom Slove. Plávame v ňom. Tak, ako delfíny, nie ako  medúzy. Naše smerovanie a energia je z časti vyjadrená premysleným zapojením sa do digitálnej reality našej doby. Vrátane jej nebezpečenstiev. Predkladám vám päť z nich:  

1) Háčik neustálej zvedavosti

Digitálne zariadenia ponúkajú nekonečnú možnosť objavovania. Aj najjednoduchšie operačné systémy vás môžu obrať o  hodiny strávené experimentovaním a listovaním rôzneho obsahu. Potom sú tu nekonečné mobilné aplikácie, ktoré zoberú týždne vášho času, keď vás nalákajú do svojich dômyselných  zákutí. To všetko je však veľmi klamlivé, vzbudzuje ilúziu sily a efektívnosti, ale na konci dňa vo vás zanechajú pocit prázdnoty a nervozity.

Riešenie: Prísne obmedzím svoj čas na týchto zariadeniach a budem sa venovať viac pravde ako technike.

2) Prázdny svet virtuálnej (ne)reality

Je smutné je vidieť, ako šikovní a kreatívni ľudia míňajú hodiny a dni svojho života do vytvárania hier, virtuálnych miest, armád a dobrodružstiev, ktoré nesúvisia s realitou. Máme pred sebou iba jeden život. Sily, ktoré nám Boh dáva sú určené pre reálny svet  vedúci do reálneho neba a reálneho pekla.

Riešenie: Svoju tvorivú energiu nebudem míňať v nereálnosti „virtuálnej reality“, ale v realite skutočného sveta.

3) „Osobné“ vzťahy so strojom

Rovnako ako každý iný vynález, aj počítač sa  podobá človeku. Môžete s ním hrať hry. Bude sa s vami rozprávať. Vždy tu bude pre vás. Veľkým nebezpečenstvom je, že s touto zvládnuteľnou elektronickou „osobou“ sa skutočne môžeme cítiť pohodlne a postupne sa vzďaľujeme od nepredvídateľných, zraňujúcich a niekedy bolestivých jednaní so skutočnými ľudskými osobami.

Riešenie: Nenahradzujem nebezpečenstvo osobných rozhovorov a vzťahov neosobnou elektronickou bezpečnosťou počítačov.

4) Riziko flirtu

Flirt je dohoda (medzi milencami) o nezáväzné stretnutie. Sexuálne vzťahy  sa začínajú v  súkromnom intímnom prostredí, rozhovorom, vzájomným zdôverovaním sa so svojimi pocitmi, čo sa teraz dá aj v absolútnom ústraní prostredníctvom digitálnych zariadení. Môžete si myslieť, že „to nie je nič“ - až kým sa ona (alebo on)  nestretne osobne s vami.

Riešenie: Nebudem pestovať osobný vzťah s osobou opačného pohlavia ako s mojím manželom. Ak som slobodný, nebudem si pestovať taký vzťah s manželom / manželkou inej osoby.

5) Porno

Zákernejšie ako videá s hodnotením X môžeme teraz nielen sledovať, ale aj sa pridávať k zvrátenostiam v súkromí vášho vlastného brlohu. Interaktívne porno vám umožní „robiť to“ alebo ich prinútiť „robiť to“ virtuálne.

Nikdy som to nevidel, ani som to nikdy nezamýšľal vidieť. Zabíja to ducha. Ženie to od Boha. Znevažuje to  ženy. Umlčuje to modlitbu. Vyprázdňuje to Bibliu.  Ubíja to dušu. Ničí duchovnú moc. Poškvrňuje to všetko.

Riešenie: Nikdy neotvorím žiadnu aplikáciu alebo webovú stránku so sexuálnym obsahom,  ani nebudem kupovať alebo sťahovať nič s pornografickou témou.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345