Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

16. apríl - Milosrdenstvo pre dnešok

Na toto budem čakať: na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. (Plač Jerem. 3:22-23)

Božie milosrdenstvá sú nové každé ráno, pretože pre každý deň má Boh dostatok milosrdenstva. Boh dopúšťa trápenia každý deň. A Boh tiež udeľuje milosrdenstvo každý deň. Pre svoje deti ho udeľuje v dostatočnej miere. Ježiš povedal: „Nebuďte  teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.“(Matúš 6:34). Každý deň má svoje vlastné problémy. Každý deň má aj svoje vlastné milosrdenstvo. Každé ráno je nové.

Často však máme sklon k zúfalstvu, keď si myslíme, že zajtrajšie ťažkosti musíme niesť v sile, ktorá nám bola daná pre dnešok. Boh nám však hovorí, že nie. Nebudeme. Dnešné milosrdenstvo nám dáva pre dnešné starosti. Zajtrajšie milosrdenstvo nám bude dané pre  zajtrajšie starosti.

Niekedy sa obávame, či  Boh bude mať dostatok milosrdenstva pre skúšky, ktoré sú pred nami. Áno, bude. Peter hovorí: „Ak  vás  hanobia  pre  Kristovo meno,  ste  blahoslavení,  pretože  Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás.“ (1. Petra 4:14). Keď príde hanobenie, prichádza aj Duch slávy. Stalo sa to tak Štefanovi, keď bol kameňovaný. Stane sa to aj s vami. Keď to Boh uzná za potrebné, spočinie na vás Boží Duch, Duch slávy.

Manna na púšti bola dávaná pre každý deň. Nebolo ju možné uschovať pre ďalší deň. Boh nás aj dnes učí, že sme každý deň závislí na jeho milosrdenstve. Dnes nedostanete silu niesť zajtrajšie bremená. Dnes dostanete milosrdenstvo pre dnešné problémy. Zajtra budú milosrdenstvá nové. „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“ (1. Korinťanom 1: 9).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345