Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. apríl - Nebuďte ako mulica

Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť uzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. (Žalm 32:9)

 Predstavte si Boží ľud ako hospodársky dvor na ktorom sú všelijaké zvieratá. Boh sa o ne stará, radí im, čo majú robiť, stará sa o ich prístrešie a ochraňuje ich . Ale na tejto zvieracej farme je jedno zviera, s ktorým má Boh najviac starostí, a to je mulica. Je hlúpa a tvrdohlavá a vy neviete, či je viac hlúpa, alebo viac tvrdohlavá.

Boh rád zhromažďuje svoje stádo do maštale, aby ich mohol nakŕmiť a aby mali prístrešok, vyučuje ich, každému dáva svoje vlastné meno a volá ich po mene. „Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach.“ (Žalm 32: 8).

Mulica  sa ale nechce podriadiť takému vyučovaniu. Je nechápavá. Boh teda naštartuje svoju dodávku a ide von na pole. Dá mulici zubadlo, uviaže ju na uzdu, naloží na auto a vzpierajúcu sa privezie do maštale. To ale nie je spôsob, akým Boh chce, aby jeho zvieratá prichádzali k nemu s prosbou o starostlivosť a ochranu.

Príde deň, keď pomôcť mulici bude neskoro. Príde búrka so silným krupobitím a zasiahne ju blesk. Keď sa bude snažiť vbehnúť do stodoly, dvere budú zatvorené.

„Preto nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť uzdou a zubadlom, inak ich neovládneš."

Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli.“ (Žalm 32: 6).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345