Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

23. február - Hodina utrpenia

Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás. (1.Petra 4:14)

 Mnoho kresťanov v dnešnom svete nepozná život  ohrozujúce situácie, ktoré prichádzajú kvôli viere v Krista. Zvykli sme si na to, že sme od takého prenasledovania oslobodení. Myslíme si, že to tak musí byť.

Takže naša prvá reakcia na hrozbu, že by to mohlo byť inak, je často hnev. Ale tento hnev môže byť znakom toho, že sme zabudli, že sme tu iba „cudzinami a pútnikmi“. „ Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov...“ (1. Petra 2:11). Možno sme sa až príliš usadili na tomto svete. Necítime takú túžbu po nebeskom domove a  po Kristovi, ako to cítil Pavol: „Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista“. (Filipanom 3:20).

Mnohí z nás potrebujú napomenutie: „Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné.“ (1. Petra 4:12). Nie je to nič zvláštne. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by ste reagovali vo chvíli vašej najťažšej životnej skúšky? Kat s puškou bude na vás mieriť a opýta sa: „Si kresťan?“ Na tomto slove, na vašej odpovedi,  bude visieť vaša nádej na záchranu viac, ako si myslíte.

Peter hovorí: „ Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás.“ (1. Petra 4:14) Toto povzbudenie hovorí, že v hodine ohrozenia, (utrpenia alebo smrti) bude „na nás spočívať Duch slávy a Boží duch“. Neznamená to, že Boh pomôže v čase utrpenia tým, ktorí trpia, pretože sú kresťanmi? Nemyslím, že Boh nevie o našich utrpeniach. Myslím tým to, čo Peter poznamenal, že tí, ktorí trpia „pre meno Kristovo“, prežijú to, že na nich zvláštne „spočinie Duch slávy a Boží Duch“.

Modlite sa, aby to bola vaša skúsenosť, keď príde na vás skúška. Pre takú chvíľu máte, ako nikdy inokedy,  k dispozícii  zdroj sily pre vytrvanie. Buďte statoční!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345