Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

7. február - Zmena v hodine dvanástej

Potom povedal: „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. (Luk.23:42)

Jedným z najväčších zabijakov nádeje je to, že ste sa tak dlho snažili zmeniť a nepodarilo sa vám to. Pozeráte sa späť a myslíte si: K čomu by to bolo dobré? Aj keby som sa mohol zmeniť, zostáva mi tak málo času žiť novým životom v porovnaní s toľkými rokmi prehier, že by to nemalo veľký zmysel.

Bývalý zlodej na kríži, čo visel vedľa Ježiša žil po svojom obrátení ešte asi hodinu. Potom zomrel. Ale bol zmenený. Žil na kríži hodinu ako nový človek s novým myslením. Ale 99,99% jeho života bolo premrhaných. Záležalo na posledných pár hodinách zmeny?

Záležalo a nekonečne významne. Tento bývalý lúpežník, tak ako každý z nás, bude stáť pred Kristovou súdnou stolicou, aby podal správu o svojom živote. „Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele — či dobré, alebo zlé“. (2. Korinťanom 5:10). Ako bude v ten deň jeho život svedčiť o novom narodení a zjednotení s Kristom? Ako svojím životom potvrdí svoj  nový život v Kristovi? Táto posledná hodina jeho života bude stačiť na potvrdenie jeho príbehu. Tento muž sa stal nový. Jeho viera bola skutočná. Stal sa zjednotený s Kristom. Kristova spravodlivosť je jeho. Jeho hriechy sú odpustené. Toto budú posledné hodiny jeho života ohlasovať pri poslednom súde. Je spasený! A na jeho zmene záležalo. Bolo to a bude to nádherné svedectvo o sile Božej milosti a skutočnosti jeho viery a jeho zjednotení s Kristom.

Vráťme sa späť k nášmu zápasu so zmenou. Nehovorím, že zápasiaci  veriaci nemôžu byť spasení, tak ako predtým lupič. Jednoducho hovorím, že záleží na posledných rokoch a posledných hodinách života. Ak v posledných dňoch svojho života dokážete zvíťaziť nad nejakým dlhoročným hriešnym zvykom alebo škodlivým správaním vašej osobnosti, bude to  krásne svedectvo o sile milosti; a pri poslednom súde budete ďalším svedkom (nie jediným) o viere v Krista a vášho zjednotenia s ním.

Vzmuž sa, bojovník!  Neustále sa pýtaj, hľadaj, klep. Neustále hľadaj  Krista. Ak sa Boh oslávi záchranou lupiča v dvanástej  hodine, bude to mať určite svoj zmysel, prečo čaká až doteraz, aby ťa zmenil.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345