Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

20. január - Zápas  pripomínania

Na toto si však upriamim srdce a na toto budem čakať: na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. (Plač Jerem.3:21-22)

Jedným z veľkých nepriateľov nádeje je zabúdanie na Božie zasľúbenia. Preto si ich potrebujeme neustále pripomínať. Apoštol Peter aj Pavol povedali, že pre tento dôvod písali svoje listy. „Pokladám za správne, kým som v tomto stane, prebúdzať a napomínať vás.“ (2. Petra 1:13), „Písal som vám však trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci, a to skrze milosť danú mi od Boha.“ (Rimanom 15:15).

Hlavným Pomocníkom, ktorý nám pripomína, čo potrebujeme vedieť, je Duch Svätý (Ján 14:26). To však neznamená, že by sme mali byť pasívni. Všetci sme zodpovední za vzájomnú službu pripomínania. A prvý, kto to potrebuje som ja a ty.

Myseľ má veľkú moc: môže komunikovať sama so sebou. Myseľ si môže „pripomínať“, ako sa píše v texte: „ Na toto si však upriamim srdce a na toto budem čakať: na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania.“ (Plač Jerem.3: 21–22).

Ak si „nepripomíname“ to, čo Boh povedal o sebe a o nás, tak trpíme. Viem o tom dobre z mojich vlastných skúseností! Neutápajte sa v bahne bezbožných úvah vo svojej hlave ako sú: „Nemôžem...“, „Nebude...“, „Nikdy...“, „Nikdy to nefungovalo.“

Nejde o to, či sú pravdivé alebo nepravdivé. Vaša myseľ si vždy nájde spôsob, ako ich urobiť pravdivými , pokiaľ si „nevyvoláte“ niečo dôležitejšie. Boh je Bohom aj nemožného. Uvažovať o vlastnej ceste z nemožnej situácie nie je také efektívne ako pripomenúť si, že Boh môže robiť aj nemožné veci. Bez toho, aby sme si pripomínali veľkosť, milosť, moc a múdrosť Boha, prepadáme veľkému pesimizmu. “...bol som hlupák, človek bez rozumu, bol som pred tebou ako dobytča.“ (Žalm 73:22).

Veľký obrat od zúfalstva k nádeji nachádzame v slovách Žalmu 77 : „Povedal som si: Je to moja bolesť. Zmeniť to môže pravica Najvyššieho. Chcem sa rozpomínať na Hospodinove skutky, premýšľať o tvojich divoch, ktoré si robil oddávna.“ (Žalm 77: 11–12).

Toto je veľký zápas môjho života. Predpokladám, že aj váš. Zápas, v ktorom si neustále máme pripomínať Hospodinove skutky. Každý z nás. Stále dookola.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345