Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Kresťan a psychológia 2 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 159
Načo sú Duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 172
Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 161
Ako byť lepším kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 224
Ako hovoriť ľuďom o Bohu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 167
Kedy som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 140
Žije vo mne Kristus? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 180
Biblia a psychológia Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 133
Čo je prestalizmus a kontinualizmus Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 148
Skončil som s cirkvou Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 141
Kresťanstvo ma už nebaví Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 267
Má Boh o mňa záujem? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 265
Čo je to závislosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 222
Čo je Božia vôľa? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 210
Kresťan a psychológia 1 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 198
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 188
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 170
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 406
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 337
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 290

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345