Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Ako si hľadať zamestnanie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 319
Prečo ma už Biblia nezaujíma 1? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 272
Ako žiť vo svete? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 241
Čo robiť, keď som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 277
Postoj k bezdomovcom Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 295
Kresťan a psychológia 2 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 236
Načo sú Duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 253
Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 255
Ako byť lepším kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 374
Ako hovoriť ľuďom o Bohu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 267
Kedy som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 237
Žije vo mne Kristus? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 326
Biblia a psychológia Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 227
Čo je prestalizmus a kontinualizmus Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 260
Skončil som s cirkvou Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 231
Kresťanstvo ma už nebaví Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 360
Má Boh o mňa záujem? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 404
Čo je to závislosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 320
Čo je Božia vôľa? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 359
Kresťan a psychológia 1 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 278

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345