Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Ako si hľadať zamestnanie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 436
Prečo ma už Biblia nezaujíma 1? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 349
Ako žiť vo svete? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 366
Čo robiť, keď som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 349
Postoj k bezdomovcom Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 371
Kresťan a psychológia 2 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 313
Načo sú Duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 328
Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 336
Ako byť lepším kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 469
Ako hovoriť ľuďom o Bohu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 377
Kedy som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 313
Žije vo mne Kristus? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 408
Biblia a psychológia Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 306
Čo je prestalizmus a kontinualizmus Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 347
Skončil som s cirkvou Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 309
Kresťanstvo ma už nebaví Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 437
Má Boh o mňa záujem? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 479
Čo je to závislosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 404
Čo je Božia vôľa? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 453
Kresťan a psychológia 1 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 358

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345