Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 295
Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 227
Ako môžeme zistiť ktoré učenie je falošné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 243
Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 236
Čo je to pravda? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 230
Najväčšie prikázanie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 440
Prečo som kresťanom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 425
Pochybujete o Božej existencii? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 234
Ako veriť biblii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 230
Pravé kresťanské učenie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 243
Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 213
Kresťanský postoj k filozofii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 170
Odporujú si časti biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 206
Zmena svetonázoru kresťana? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 227
Čítať "sväté knihy" iných náboženstiev? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 217
Filozof kresťanom a kresťan filozofom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 215
Prečo nie som ateistom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 418
Vzťah medzi vierou a rozumom Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 191
Protirečí si Duch Svätý? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 168
Ako svedčiť spirituálnemu človeku? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 166

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345