Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Práca so závislými Rozhovory J. Brenkus Portréty 391
Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 413
Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 367
Ako môžeme zistiť ktoré učenie je falošné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 363
Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 311
Čo je to pravda? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 330
Najväčšie prikázanie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 499
Prečo som kresťanom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 502
Pochybujete o Božej existencii? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 308
Ako veriť biblii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 317
Pravé kresťanské učenie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 324
Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 279
Kresťanský postoj k filozofii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 245
Odporujú si časti biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 280
Zmena svetonázoru kresťana? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 291
Čítať "sväté knihy" iných náboženstiev? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 276
Filozof kresťanom a kresťan filozofom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 284
Prečo nie som ateistom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 510
Vzťah medzi vierou a rozumom Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 264
Protirečí si Duch Svätý? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 240

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345