Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo je to pravda? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 225
Najväčšie prikázanie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 434
Prečo som kresťanom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 420
Pochybujete o Božej existencii? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 229
Ako veriť biblii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 221
Pravé kresťanské učenie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 235
Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 202
Kresťanský postoj k filozofii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 162
Odporujú si časti biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 203
Zmena svetonázoru kresťana? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 217
Čítať "sväté knihy" iných náboženstiev? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 212
Filozof kresťanom a kresťan filozofom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 209
Prečo nie som ateistom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 408
Vzťah medzi vierou a rozumom Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 186
Protirečí si Duch Svätý? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 163
Ako svedčiť spirituálnemu človeku? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 160

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345