Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Vystava-O Biblii 24:57
Adamova DNA (YWAM) De Bruin, Kotůček 01:24:25
Misia na Ukrajine 2016 M. Sonoga 01:34:36
Misia v Afrike (OMBA) Wycliffe Slovakia 51:37
Utečenecká kríza Rafajová 29:08
Práca so závislými J. Brenkus 36:27

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345