Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Pochybujem o Bohu. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 427
Ako byť kresťanom v škole? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 439
Je možné byť vyliečený zo závislosti? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 418
Ako si nájsť čas pre Boha? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 535
Čo je to pastoračná starostlivosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 431
Čo je to charizmatické hnutie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 403
Kedy môžem opustiť môj cirkevný zbor? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 319
Ako duchovne rásť a neklesať? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 453
Uvádza nás Boh do pokušenia? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 338
Ako bojovať vo viere so závislosťou? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 320
Čo znamená byť nepriateľom voči svetu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 355
Čo je to psychoanalytická teória? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 340
Ako rozpoznať svoj duchovný dar? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 353
Neviem odpustiť. Čo mám robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 325
Čo znamená zomrieť samému sebe? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1312
Ako má kresťan bojovať s hriechom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1128
Som závislý na pornografii. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 920
Čo je to ohováranie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 939
Psychológia kresťanské poradenstvo. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 687
Rozdiel medzi talentom a obdarovaním od Boha. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 428

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345