Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo je to charizmatické hnutie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 188
Kedy môžem opustiť môj cirkevný zbor? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 120
Ako duchovne rásť a neklesať? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 253
Uvádza nás Boh do pokušenia? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 144
Ako bojovať vo viere so závislosťou? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 142
Čo znamená byť nepriateľom voči svetu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 152
Čo je to psychoanalytická teória? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 137
Ako rozpoznať svoj duchovný dar? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 133
Neviem odpustiť. Čo mám robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 140
Čo znamená zomrieť samému sebe? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 936
Ako má kresťan bojovať s hriechom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 833
Som závislý na pornografii. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 711
Čo je to ohováranie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 626
Psychológia kresťanské poradenstvo. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 383
Rozdiel medzi talentom a obdarovaním od Boha. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 228
Ako si hľadať zamestnanie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 231
Prečo ma už Biblia nezaujíma 1? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 170
Ako žiť vo svete? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 168
Čo robiť, keď som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 187
Postoj k bezdomovcom Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 189

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345