Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 289
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 273
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 548
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 492
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 422
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 440
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 406
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 363
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 388
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 428
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 507
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 365
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 388
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 546
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 440
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 478
Ježiš - nepriniesol som pokoj, ale meč Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 755
Prečo Boh neuzdraví ľudí s amputovanými končatinami? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 447
Čo sa stane s ľuďmi ktorí nikdy nepočuli evanjelium? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 487
Kde je dnes kresťanské myslenie najpoterbnejšie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 449

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345