Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
O posledných dňoch J. Piper 13:27
Prebývanie v úkryte Najvyššieho J. Piper 12:19
Nemám duchovné dary J. Piper 11:30
Čo sú cirkevné tradície J. Piper 13:22
Čo je modla J. Piper 15:18
V čo veríme - Nicejské vierovyznanie J. Piper 14:41
Ako nasledovať Krista J. Piper 13:44
Ako viesť ľudí ku Kristovi? J. Piper 20:26
Koľko sa máme snažiť robiť pre Boha? J. Piper 16:39
Prečo potrebujem byť spasený? J. Piper 13:28
Je viera v Božiu Trojicu nutná pre spasenie? J. Piper 12:37
Prečo naše telá musia byť vzkriesené? J. Piper 09:04
Homosexuálne manželstvá J. Piper 11:23
Čo je milosť? J. Piper 11:38
Čo znamená „mať Božieho Syna“ J. Piper 12:41
Kalvinizmus vs. Arminianizmus podľa C.S Lewisa J. Piper 19:02
Prečo je potrebné vyznávať hriechy? J. Piper 15:31
Je Boh pokorný? J. Piper 15:05
Zatvrdzuje Boh srdce človeka? J. Piper 13:46
Prečo slávime Veľkú noc J. Piper 14:47

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345