Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1545 Zatvrdené srdce J. Piper John Piper odpovedá 21
1442 Ako sa v našom utrpení môže osláviť veľkosť Božej milosti J. Piper John Piper odpovedá 38
1440 Manželská nevera J. Piper John Piper odpovedá 51
1436 Prečo moja viera nemení môj život? J. Piper John Piper odpovedá 50
1431 Ako nájsť dobrú cirkev? J. Piper John Piper odpovedá 81
1421 Ako vychovávať svoje dorastajúce neveriace deti? J. Piper John Piper odpovedá 83
1418 Čo manželstvo potrebuje najviac? J. Piper John Piper odpovedá 96
1416 Ako čítať Bibliu J. Piper John Piper odpovedá 105
1402 Prečo ma stále prenasledujú moje minulé hriechy, ktoré som už Bohu vyznal? J. Piper John Piper odpovedá 110
1398 Kedy je hriechom brať Božie meno nadarmo? J. Piper John Piper odpovedá 122
1395 Budeme sa modliť v nebi? J. Piper John Piper odpovedá 110
1379 Čo robiť, keď sa pastor cirkvi stane ateistom? J. Piper John Piper odpovedá 132
1376 Život s neveriacim manželom? J. Piper John Piper odpovedá 136
1375 Ako budeme v nebi prežívať radosť ? J. Piper John Piper odpovedá 193
1372 Ako súvisí krst so spasením človeka? J. Piper John Piper odpovedá 111
1368 Koľko máme dávať Bohu? J. Piper John Piper odpovedá 107
1359 Čo je to krst Duchom svätým? J. Piper John Piper odpovedá 137
1353 Je biblický Jób historická postava alebo mýtická legenda? J. Piper John Piper odpovedá 154
1349 Akú má satan moc? J. Piper John Piper odpovedá 143
1344 Božie vyvolenie J. Piper John Piper odpovedá 116

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345