Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Vystava-O Biblii Rozhovory Portréty 1166
Svedectvo-Kamila Svedectvá Portréty 1511
Vychvátenie-1 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 2421
Vychvátenie-2 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 2137
Islam-1 Rozhovory 1616
Islam-2 Rozhovory 1482
Pohladnica z Nepálu 2 Svedectvá Portréty 1753
Svedectvo-Zuzana Svedectvá Rádio Logos Portréty 1647
Som spasená-svedectvo Svedectvá Portréty 1474
Svedectvo-Sona A. Svedectvá Portréty 2046
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 1351
Osvieženie na púšti utrpenia Svedectvá Ryan Chase Portréty 1794
Pohľadnica z Nepálu 1 Svedectvá Portréty 1928
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1377
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1861
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2070
Je dobré byť sólo kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 891
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 912
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 747
Ako často sa modliť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1017

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345