Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 4539
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 3838
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2999
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 3049
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 3804
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 3305
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2987
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 4116
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 3418
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 3944
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 3622
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 3238
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 3395
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 4175
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 3803
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 3693
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 4971
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 3790
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 3722
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 3522
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 3307
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 3601
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 4600
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 3095
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 3239
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 3252
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 3631
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 3442
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 3757
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 3626
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 3348
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 3654
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 3213
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 3559
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 4060
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 3518
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 3715
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 3429
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 3321
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 3373
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 3653
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 3294
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 3936
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 3163
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 3409
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 3165
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 3201
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 4012
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 7402
BOŽI nestranný súd Steve Cole 4053
Odplata za Skutky Steve Cole 3440
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 3978
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 3261
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 3332
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 4266
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 3974
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 3409
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 3332
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 3340
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 3332

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345