Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 4288
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 3672
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2871
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2914
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 3638
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 3190
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2865
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 3918
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 3262
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 3797
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 3493
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 3102
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 3250
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 4044
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 3669
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 3523
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 4788
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 3615
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 3549
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 3336
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 3160
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 3455
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 4315
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2953
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 3108
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 3114
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 3497
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 3323
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 3621
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 3482
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 3224
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 3472
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 3078
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 3419
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 3908
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 3382
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 3514
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 3300
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 3165
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 3244
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 3510
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 3162
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 3800
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2999
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 3282
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 3055
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 3063
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 3872
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 6989
BOŽI nestranný súd Steve Cole 3893
Odplata za Skutky Steve Cole 3292
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 3804
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 3118
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 3202
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 4078
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 3814
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 3289
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 3214
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 3214
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 3182

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345