Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 4078
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 3360
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2672
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2721
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 3406
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 3027
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2686
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 3668
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 3054
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 3593
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 3303
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 2891
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 3031
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3855
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 3476
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 3292
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 4522
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 3341
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 3308
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 3099
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2939
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 3247
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 3841
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2760
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2901
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2945
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 3242
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 3113
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 3385
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 3279
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 3020
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 3201
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 2857
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 3216
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 3638
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 3145
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 3282
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 3097
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2934
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 3048
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 3314
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2939
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 3542
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2799
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 3074
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2880
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2838
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 3583
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 6380
BOŽI nestranný súd Steve Cole 3669
Odplata za Skutky Steve Cole 3065
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 3549
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2926
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 3000
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 3841
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 3573
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 3117
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 3043
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2995
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 3003

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345