Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 4216
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 3544
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2802
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2853
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 3580
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 3147
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2814
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 3827
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 3194
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 3730
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 3429
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 3046
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 3172
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3986
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 3613
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 3456
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 4696
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 3531
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 3479
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 3256
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 3098
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 3389
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 4119
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2894
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 3045
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 3060
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 3453
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 3274
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 3556
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 3414
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 3173
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 3388
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 3009
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 3355
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 3813
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 3312
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 3456
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 3252
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 3090
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 3196
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 3457
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 3100
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 3730
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2935
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 3217
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 3007
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2987
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 3790
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 6757
BOŽI nestranný súd Steve Cole 3820
Odplata za Skutky Steve Cole 3223
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 3732
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 3062
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 3136
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 4001
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 3739
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 3243
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 3160
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 3147
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 3127

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345