Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 3750
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2965
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2398
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2435
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2999
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2764
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2418
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 3294
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2765
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 3261
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 3000
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 2570
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2728
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3590
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 3192
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2883
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 4080
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2957
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2922
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2760
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2617
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2935
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 3412
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2452
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2581
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2660
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2952
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2813
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 3037
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2969
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2713
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2842
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 2540
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2904
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 3293
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2811
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2929
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2810
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2621
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2687
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 3018
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2638
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 3197
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2515
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2773
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2619
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2533
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 3239
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 5760
BOŽI nestranný súd Steve Cole 3294
Odplata za Skutky Steve Cole 2767
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 3193
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2630
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2654
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 3410
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 3229
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2865
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2776
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2685
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2729

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345