Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 3830
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 3062
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2461
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2499
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 3097
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2829
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2486
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 3378
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2833
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 3342
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 3073
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 2644
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2800
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3658
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 3262
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2985
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 4189
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 3047
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 3019
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2841
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2685
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 3013
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 3502
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2528
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2679
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2731
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 3023
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2892
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 3123
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 3048
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2793
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2929
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 2616
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2979
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 3387
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2897
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 3021
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2877
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2688
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2766
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 3092
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2712
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 3276
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2588
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2845
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2682
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2615
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 3332
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 5886
BOŽI nestranný súd Steve Cole 3378
Odplata za Skutky Steve Cole 2850
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 3285
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2707
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2759
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 3503
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 3311
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2938
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2846
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2769
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2795

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345