Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2943
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5038
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2787
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2648
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3544
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 5372
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3649
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2618
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3597
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3656
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2917
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2573
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2597
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2883
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2967
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2843
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3063
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3259
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3763
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3295
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 3880
Pominuteľnosť života Steve Cole 3383
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2630
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3192
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3152
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4289
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2889
Moc modlitby Steve Cole 5173
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2872
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2644
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2612

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345