Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2804
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 4840
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2640
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2510
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3383
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 5156
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3489
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2492
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3418
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3489
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2786
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2446
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2462
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2743
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2828
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2713
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2921
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3123
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3590
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3135
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 3681
Pominuteľnosť života Steve Cole 3237
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2479
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3052
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2983
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 3974
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2745
Moc modlitby Steve Cole 4809
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2711
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2499
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2479

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345