Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 3252
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5537
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 3143
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2947
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3918
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 6052
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3971
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2959
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3950
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 4063
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 3237
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2884
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2915
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 3210
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 3276
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 3211
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3381
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3590
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 4161
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3677
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 4491
Pominuteľnosť života Steve Cole 3811
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 3059
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3519
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3586
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4771
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 3202
Moc modlitby Steve Cole 5732
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 3188
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2932
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2958

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345