Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 3107
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5340
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2980
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2817
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3751
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 5712
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3816
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2794
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3802
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3832
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 3088
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2735
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2774
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 3058
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 3132
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 3018
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3248
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3449
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3963
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3505
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 4212
Pominuteľnosť života Steve Cole 3579
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2821
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3364
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3385
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4574
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 3063
Moc modlitby Steve Cole 5529
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 3042
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2805
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2820

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345