Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2879
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 4939
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2723
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2590
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3456
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 5260
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3578
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2559
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3502
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3577
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2862
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2513
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2534
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2827
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2912
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2781
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3003
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3192
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3687
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3227
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 3801
Pominuteľnosť života Steve Cole 3323
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2564
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3127
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3079
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4097
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2820
Moc modlitby Steve Cole 4933
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2794
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2577
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2555

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345