Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 3320
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5664
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 3202
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 3011
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 4009
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 6257
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 4041
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 3015
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 4089
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 4131
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 3298
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2942
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2965
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 3280
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 3343
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 3283
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3451
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3661
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 4247
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3766
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 4663
Pominuteľnosť života Steve Cole 3886
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 3122
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3579
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3656
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4872
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 3278
Moc modlitby Steve Cole 5857
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 3248
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 3001
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 3008

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345