Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 3199
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5466
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 3087
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2896
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3850
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 5906
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3912
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2913
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3898
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3971
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 3189
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2832
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2857
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 3152
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 3223
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 3122
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3330
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3549
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 4089
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3610
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 4370
Pominuteľnosť života Steve Cole 3744
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2990
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3454
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3513
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4693
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 3158
Moc modlitby Steve Cole 5664
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 3142
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2887
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2909

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345