Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 3436
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5910
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 3318
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 3139
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 4186
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 6646
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 4188
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 3132
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 4411
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 4262
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 3418
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 3064
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 3078
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 3407
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 3499
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 3410
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3586
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3806
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 4397
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3931
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 4980
Pominuteľnosť života Steve Cole 4046
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 3239
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3685
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3792
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 5078
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 3400
Moc modlitby Steve Cole 6053
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 3354
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 3111
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 3119

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345