Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 3379
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5831
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 3269
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 3081
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 4088
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 6444
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 4126
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 3083
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 4257
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 4203
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 3363
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 3013
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 3029
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 3352
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 3458
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 3355
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3536
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3741
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 4336
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3850
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 4822
Pominuteľnosť života Steve Cole 3982
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 3191
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3639
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3731
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4985
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 3346
Moc modlitby Steve Cole 5953
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 3311
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 3055
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 3062

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345