Rádio LOGOS na Facebook-u

Koronavírus a Kristus

V knížke Koronavírus a Kristus John Piper pozýva svojich čitateľov postaviť sa na Skalu, ktorou je Ježiš Kristus, v ktorom naša duša môže pevne stáť vďaka suverénnemu Bohu ktorý ustanovuje, riadi a vládne nad všetkými vecami aby tak uskutočnil svoje dobré ciele pri tých ktorí mu dôverujú.

Čo Boh robí cez pandémiu koronavírusu? J. Piper na túto otázku ponúka 6 biblických odpovedí, poukazujúcich nám na to, že Boh aj v tejto chvíli drží vo svojich rukách históriu.

Vypočuť online

Alebo si nižšie stiahnite verziu pre vašu platformu.

 

Kniha koronavirus a Kristus (John Piper)

 

Knižku si môžete zdarma stiahnuť a prečítať v štyroch elektronických verziách podľa vašich potrieb.

 

MP3

Väčšina prehliadačov či zariadení 255 MB

EPUB

Apple iBooks, Nook, Kobo čítačky 621 kB

MOBI

Amazon Kindle 209 kB

PDF

Väčšina prehliadačov či zariadení 385 kB

 

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

desiringgod logo rgb 2

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345