Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
29. september - Boj s neverou John Piper 283
28. september - Naše dobro pre jeho slávu John Piper 226
27. september - Oslobodzujúca moc Božích sľubov John Piper 240
26. september - Život v dôvere v Božiu veľkosť a moc John Piper 245
25. september - Božie Slovo je náš život John Piper 239
24. september - Ježišova radosť John Piper 263
23. september - Nádej pre najhorších hriešnikov John Piper 243
22. september - Opusťme majetok aj priateľov John Piper 245
21. september - Zbrane proti ustarostenosti John Piper 252
20. september - Málo pôžitku John Piper 230
19. september - Úžasná výsada John Piper 246
18. september - Jediná skutočná sloboda John Piper 277
17. september - Vďačnosť počas búrky John Piper 236
16. september - Najväčšie potešenie pre dušu John Piper 257
15. september - Trvalé šťastie John Piper 251
14. september - Boh sa postará o všetky naše potreby John Piper 237
13. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 3.časť John Piper 255
12. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 2.časť John Piper 287
11. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 1.časť John Piper 254
10. september - Ako bojovať s obavami John Piper 315
9. september - Milosť ako dar John Piper 262
8. september - Ako sa odvďačiť Bohu John Piper 250
7. september - Bohom daní nepriatelia a Bohom daná viera John Piper 297
6. september - Terajšia a silná láska John Piper 257
5. september - Cieľ Kristovej lásky John Piper 255

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345