Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

1. jún - Viera, ktorá zdôrazňuje milosť

Nepohŕdam Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze Zákon, potom Kristus nadarmo umrel. (Gal. 2:21)

Keď som sa ako malý chlapec brodil na pláži vo vode a stratil som pôdu pod nohami, mal som pocit, akoby som sa ocitol uprostred oceánu a topil sa. Bola to strašné. Snažil som sa zorientovať a zistiť, kde je hore. Nemohol som sa postaviť na nohy a prúd bol príliš silný na to, aby som plával. Aj tak som nebol dobrý plavec.

V panike ma napadlo iba jedno: Mohol by mi niekto pomôcť? Ale spod vody som nemohol ani  kričať. Keď som pocítil, ako ma ruka môjho otca chytila ​​za nadlaktie ako mocný zverák, bol to najsladší pocit na svete. Úplne som sa poddal tomu, že som bol premožený jeho silou. Bez protestovania som si vychutnával, ako ma jeho mocné ruky zdvihli z vody. Ani ma nenapadlo, že by som sa mal pokúsiť ukázať, že to so mnou  nie je také zlé; alebo že by som mal pridať svoju silu do ramien môjho otca. Všetko, čo som si pomyslel, bolo: Áno! Potrebujem ťa! Ďakujem! Obdivujem tvoju silu! Milujem tvoju aktivitu! Milujem tvoje objatie! Si skvelý otec!

V tomto duchu dobrovoľnej odovzdanosti sa človek nemôže chváliť svojimi schopnosťami.  Túto dobrovoľnú odovzdanosť nazývam „viera“. A môj otec bol stelesnením budúcej Božej milosti, ktorú som zúfalo potreboval a túžil som po nej pod vodou. Toto je viera, ktorá zdôrazňuje milosť.

Keď sa zamýšľame nad tým, ako žiť kresťanský život, v našej mysli by mala znieť jediná myšlienka: Ako môžem zdôrazniť Božiu milosť? Pavol odpovedá na túto otázku v liste Galaťanom 2: 20–21: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohŕdam Božou milosťou.“

Prečo jeho život nepohŕda Božou milosťou? Pretože žije z viery v Božieho Syna. Viera upriamuje všetku pozornosť na milosť a zdôrazňuje ju, nepohŕda ňou.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345