Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. máj - Pokračujte v hostine

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. (Žalm 34:9)

Tým z vás, ktorí hovoríte, že ste nikdy neokúsili Božiu slávu, hovorím, že ste okúsili mnoho z jej predjedál. Pozerali ste sa niekedy na oblohu? Boli ste niekedy objatí? Už ste niekedy sedeli pred hrejivým ohňom? Už ste niekedy chodili po lese, sedeli pri jazere a ležali v letnej hojdacej sieti? Pili ste niekedy v horúci deň svoj obľúbený nápoj alebo ste jedli niečo dobré?

Každá takáto túžba je buď zbožným, alebo skresleným lákadlom priblížiť sa k nebeskej sláve.

Hovoríte, že ste neokúsili Božiu slávu? Hovorím, že ste už ochutnali mnohé predjedlá. Začnite však jesť. Choďte k samotnému Bohu.

Videli ste tiene; pozrite sa však na reálny obraz. Kráčate v teplých lúčoch dňa; otočte sa však a pozerajte sa na samotné slnko - áno, cez ochrannú a zaostrovaciu optiku evanjelia. Počuli ste  ozveny Božej slávy; nalaďte však svoje srdce na originálnu hudbu. Najlepšie si naladíte srdce pri kríži Ježiša Krista. „...a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Ján 1:14).

Ak chcete vidieť najvýraznejšie prejav Božej slávy, pozrite sa na Ježiša v evanjeliách a zvlášť na kríž. Toto sústredí vaše oči, naladí vaše srdce a prebudí vaše chuťové poháriky, aby ste vo všetkom videli, počuli a ochutnávali slávu skutočného Boha.

Na to sme boli stvorení. Povzbudzujem vás: nenechávajte svoj život plynúť v tieni. Boh vás stvoril na to, aby ste videli a vychutnávali si  jeho slávu. Usilujte sa o to celým svojím srdcom. Predjedlá ste už ochutnali. Teraz pokračujte v hostine.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345