Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

22. apríl - Päť dôvodov nemať strach

Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. (Luk.12:32) 

Dôvod, prečo Boh chce, aby sme sa nebáli o náš majetok alebo iné veci tohto sveta, je ten, že táto sloboda od úzkosti a strachu – zdôrazňuje päť veľkých Božích vlastností.

 Po prvé: Nebáť sa poukazuje na to, že si vážime Boha ako nášho Pastiera. "Neboj sa, malé stádo." Sme jeho stádo a on je náš Pastier. Ak on  je náš Pastier, potom platí Žalm 23: 1: „Pán je môj Pastier; Nebudem mať nedostatok“- to znamená, že mi nebude chýbať nič, čo skutočne potrebujem.

Po druhé: Nebáť sa poukazuje na to, že si vážime Boha ako svojho Otca. "Je radosťou vášho Otca dať vám kráľovstvo." Nie sme iba jeho malé stádo; my sme tiež jeho deti a on je náš Otec. Naozaj mu záleží na nás a skutočne vie, čo potrebujeme, a bude sa o nás starať, aby nám dal všetko potrebné.

Po tretie: Nebáť sa poukazuje na to, že si Boha vážime ako Kráľa. "Neboj sa, malé stádo, pretože sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo." Môže nám dať „kráľovstvo“, pretože on je Kráľom. To poskytuje tomu, kto nám to dáva veľkú moc. „Pastier“ znamená ochranu a bezpečnosť. „Otec“ znamená lásku, nehu, starostlivosť a usmerňovanie. „Kráľ“ znamená moc, zvrchovanosť a bohatstvo.

Po štvrté: Nebáť sa poukazuje na to, aký slobodný a štedrý je Boh. Všimnite si, že dáva kráľovstvo. "Neboj sa, malé stádo, pretože vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo." Nepredáva kráľovstvo, ani ho neprenajíma. Je nekonečne bohatý a nepotrebuje naše peniaze. Boh je vo svojej štedrosti veľkorysý a slobodný. A to je to, za čo ho vyvyšujeme a prichádzame k nemu v dôvere so svojimi potrebami.

Po piate: Nebáť sa znamená  - nemať strach. Poukazuje na to, že veríme, že to Boh skutočne chce urobiť. "Neboj sa, malé stádo, pretože vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo." Teší ho to. Neľutuje to. Robí mu radosť, že nám dal kráľovstvo. Nie všetci sme mali takýchto otcov, ktorí boli šťastní , keď nám dávali namiesto toho, aby dostávali. Už nemusíme mať obavy, pretože môžeme mať takého Otca, Pastiera a Kráľa.

Zmyslom tohto verša je, aby sme si vážili Boha ako svojho Pastiera a Otca a Kráľa, ktorý je štedrý a šťastný, že nám dáva Božie kráľovstvo - dáva nám nebo, dáva nám večný život, radosť. Jediné čo potrebujeme, je dostať sa tam.

Ak si takto budeme vážiť Boha, nebudeme mať strach  a Boh bude oslávený našimi životmi.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345