Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

2. apríl - Pevnejšie ako najvyššia hora sveta

Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. (Rim.8:28)

Ak žijete týmto úžasným prísľubom, váš život je pevnejší a istejší ako najvyššia hora sveta.

Keď sa nachádzate v pevnosti verša Rimanom 8:28, nemôže vás nič zničiť. Všetko mimo verša Rimanom 8:28 je úzkosť, strach a neistota. Vonku, mimo tohto prísľubu Božej všeobjímajúcej budúcej milosti sa nachádzajú  drogové slumy, pornografia a množstvo rôznej zvrátenosti. Sú tam plechové chatrče z deravými strechami, pochybnými nvestíciami, neistým  poistným krytím a nezabezpečeným dôchodkovým systémom. Sú tam papierové opevnenia s nefungujúcimi zámkami a poplašnými systémami. Vonku, mimo pevnosti verša Rimanom 8:28 zmätene pobehuje množstvo zúfalcov.

Keď prekročíte dvere a vojdete do mohutnej, neotrasiteľnej štruktúry verša Rimanom 8:28, všetko sa zmení. Do vášho života vstúpi istota a sloboda. Nikto vás odtiaľ nemôže vyhodiť. Dôvera, že zvrchovaný Boh má pod kontrolou pre vaše dobro všetku bolesť a všetko potešenie, ktoré zažijete,  je nenahraditeľným útočiskom a bezpečím, nádejou a silou pre váš život.

Keď Boží ľud skutočne žije podľa budúcej milosti podľa textu Rimanom 8:28 - od detských osýpok po smrteľnú posteľ  - sú najslobodnejší a najsilnejší a najštedrejší ľudia na svete.

Ich svetlo svieti a ľudia vzdávajú slávu ich Otcovi v nebi (Matúš 5:16).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345