Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. marec - Služba a ľudský strach

Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil,“ znie výrok Hospodina. (Jerem.1:8)

 Veľkou prekážkou v službe Pánovi, najmä medzi mladými, je strach z odmietnutia a odporu.

Do mysle vstupujú rôzne myšlienky o tom, ako sa niektorým ľuďom nemusí páčiť spôsob, akým konáme alebo hovoríme. Ľudia môžu nesúhlasiť alebo sa môžu uraziť. Možno urobím chybu a budú ma kritizovať. Strach z človeka je veľkou prekážkou pre službu.

Boh preto hovorí: „Neboj sa, veď som s tebou aby som ťa vyslobodil“.  Božia prítomnosť a jeho zasľúbenia  sú cennejšie ako všetka ľudská chvála. A Boh hovorí, že on nás prevedie cez všetky naše problémy. Nakoniec budeme víťazmi. Budeme viac ako dobyvatelia.

A toto máme všetci zasľúbené v Kristovi Ježišovi aj dnes:

  • „[Boh] povedal:, Nikdy ťa neopustím ani ťa nezanechám.‘ Môžeme teda s istotou povedať: ‚Pán je môj pomocník; Nebudem sa báť; čo mi môže urobiť človek?“ (Hebrejom 13: 5–6)
  • „Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám?“ (Rimanom 8:31)

Boh povedal mladému Jeremiášovi a Boh to hovorí aj dnešným mladým ľuďom, a všetkým nám, ktorých volá, aby mu slúžili - „Hospodin mi však povedal: „Nehovor: ‚Ja som chlapec,‘ lebo pôjdeš, ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem!“ (Jeremiáš 1: 7). Prečo to povedal?

  • Pretože váš život je zakorenený v neotrasiteľných, zvrchovaných Božích zámeroch. Boli ste vyvolení, zasvätení, pripravení a menovaní pre veľký cieľ.
  • Pretože za vašou službou a vašimi slovami stojí Božia autorita, nie vaša vlastná.
  • Pretože sám Boh bude s vami, aby vás vyslobodil vo všetkých vašich skúškach.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345