Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

23. marec - Neznalosť spôsobuje bezbožnosť

Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. (2:Petra1:3)

 Som ohromený silou, ktorú Biblia pripisuje znalostiam.

Vypočujte si znova 2. Petra 1: 3: „ ...Božská moc nám darovala....všetko potrebné pre život a pobožnosť, keď sme spoznali  toho, ktorý nás povolal vlastnou  slávou a svojou mocou... “

Doslova všetka sila, ktorú má Boh k dispozícii na to, aby sme mohli žiť zbožne , pochádza z poznania! Úžasné! Akou výsadou je môcť byť  vyučovaný a poučovaný pravdami Písma! Ide o život v zbožnosti.

Nie, že by vedomosti zaručovali zbožnosť. To nie! Ale zdá sa, že nevedomosť spôsobuje bezbožnosť. Pretože  Peter hovorí: „božská moc, ktorá nás vedie k zbožnosti, je nám daná prostredníctvom poznania Boha“.

Uvádzame tri návrhy, upozornenie a povzbudenie:

  1. Čítajte, čítajte, čítajte! Ale pozor, zbytočne nestrácajte čas teologickým rozumovaním. Čítajte bohaté doktrinálne knihy o „tom, ktorý vás povolal svojou slávou a účinnou mocou.“
  1. Uvažujte! Zamyslite sa! Spomaľte. Nájdite si čas a premýšľajte o tom, čo vám chce Biblia povedať. Pýtajte sa. Veďte si denník. Zastavte sa v pokore pred vecami, ktorým nerozumiete. Najhlbšie porozumenie pochádza zo snahy vidieť zjednocujúci koreň dvoch zjavne protichodných vetiev na strome pravdy.
  1. Diskutujte. Diskutujte. Staňte sa súčasťou malej skupiny, ktorej vášnivo záleží na pravde. Nebuďte skupinou, ktorá sa len rada rozpráva a robí problémy. Ale skupinou, ktorá verí, že na biblické problémy existujú biblické odpovede a je možné ich nájsť.

Upozornenie: „Môj ľud je zničený pre nedostatok vedomostí.“ (Ozeáš 4: 6).

„...sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania“. (Rimanom 10: 2).

Takže pozor na smrteľné účinky nevedomosti.

Povzbudenie: „A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina.“(Ozeáš 6: 3).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345