Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. marec - Boh sa o teba stará

Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. (1.Petra 6:7)

 Prečo je strach z budúcnosti spôsobom povýšenia? Božia odpoveď by znela asi takto (parafrázujúc Izaiáša 51:12):

„Ja - Pán, tvoj Tvorca - som ten, ktorý ťa teší, ktorý sľubuje, že sa o teba postará; a tí, ktorí sa ti vyhrážajú, sú obyčajní smrteľníci, ktorí sa pominú ako tráva. Váš strach teda musí znamenať, že mi nedôverujete - a hoci nie ste si istí, že sa o seba sami postaráte, napriek tomu sa rozhodnete pre krehkú sebestačnosť, a nie pre vieru v moju budúcu milosť. Takže všetok váš strach  odhaľuje pýchu.“

Náprava? Opustite cestu sebadôvery a spoliehajte sa na Boha a verte v dostatočnú moc prísľubu jeho budúcej milosti. Z 1.listu Petra 5:6-7 môžete vidieť, že strach je formou pýchy. Všimnite si gramatickú súvislosť medzi veršami. "Pokorte sa." ...pod mocnou Božou rukou...  a veršom 7:  zložte na neho všetky svoje starosti.“ Verš 7 nie je novou vetou. Je to podradená veta. Začína sa  príčastím: „Pokorte sa. . . [tým, že na neho zložíte všetky svoje starosti].“ To znamená, že zloženie svojich starostí na Boha je spôsob, ako sa pokoriť pod mocnú Božiu ruku. Je to ako povedať: „Jedzte slušne...žuvajte so zatvorenými ústami.“ Alebo: „Jazdite opatrne...majte oči na ceste.“ Alebo: „Buďte štedrí . . . pozvite niekoho na Deň vďakyvzdania. “ Alebo: „Pokorte sa...zložte svoje starosti na Boha.“

Jedným zo spôsobov, ako sa pokoriť, je zložiť všetky svoje starosti  na Boha. To znamená, že jednou z prekážok zloženia svojich starostí na Boha je pýcha. To znamená, že neprimeraná ustarostenosť je formou hrdosti. Bez ohľadu na to, akí slabí sa cítite. Prečo je skladanie našich obáv na Pána opakom pýchy? Pretože pýcha nerada pripúšťa, že má nejaké starosti. Alebo že sa o seba nedokážeme postarať sami. Ak naša hrdosť musí uznať, že naše obavy nezvládame, stále neradi pripúšťame, že nápravou môže byť dôvera v niekoho iného, ​​kto je múdrejší a silnejší.

Inými slovami, pýcha je formou nevery a nerada dôveruje v budúcu Božiu milosť. Viera na druhej strane pripúšťa potrebu pomoci. Pýcha taká nie je. Viera očakáva na Boha, aby   pomohol. Pýcha nebude očakávať. Viera skladá starosti na Boha. Pýcha nie.

Preto spôsob, ako bojovať proti nevere pýchy, je priznať si, že máte starosti, a chopenie sa prísľubu budúcej milosti: „On sa o vás stará.“ A potom zložte svoje obavy na jeho silné plecia.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345