Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

20. február - Úžas zo vzkriesenia

Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som napomínaním prebúdzal vaše čisté myslenie. (2.Petra 3:1)

Príchodom sviatkov Veľkej noci zamerajme našu vďačnosť, radosť, obdiv a úžas nad tým, čo pre nás Ježišovo vzkriesenie znamená. Prekliatím našej padlej prirodzenosti je, že to, čo nás kedysi nadchýnalo, sa nám stalo všedným. Realita sa nezmenila. Zmenili sme sa my.

Preto máme Bibliu. Peter o svojich dvoch listoch hovorí, že sú napísané na „obnovenie“ alebo „prebudenie čistých myšlienok“. Poďme si teda prebudiť naše čisté myslenie.

Čo urobil Boh pri vzkriesení Ježiša z mŕtvych? Tu je niekoľko biblických odpovedí.

  • Vďaka Ježišovmu vzkrieseniu sme sa znovu narodili pre živú nádej.
  1. Petra 1: 3: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.“
  • Vďaka tomu, že Boh Ježiša vzkriesil, má teraz slávu, pre ktorú sme boli stvorení. Naším konečným zmyslom života je vidieť jeho slávu.
  1. Petra 1:21: „Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha.“

Ján 17: 5, 24: „A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe, skôr ako povstal svet! Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením.“

Nech vzkriesený Pán Ježiš prebudí vo vás čistú myseľ k novým hĺbkam uctievania, vernosti, radosti  vnímaním jeho slávy.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345