Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

1. február - Si súčasťou Zmluvy

Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh, horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov, na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna. (Žalm 132:17-18)

Kto bude mať úžitok zo sľubov, ktoré dal Boh Dávidovi?

Žalm 132: 17–18 nám to pripomína: „Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh, horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov, na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna.“

A spojme to s prehlásením proroka Izaiáša 55: 1, 3: „Poďte všetci smädní k vode! Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte! Kupujte a jedzte, poďte a kupujte, kupujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko.... Nakloňte si uši a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi.“

Z pohľadu kríža Pána Ježiša  by som chcel parafrázovať tento prísľub takto: Ktokoľvek prichádza k Bohu skrze Ježiša Krista, jeho Syna, a túži po ňom, viac ako po svojich vlastných cieľoch, s tým Boh uzavrie svoju zmluvu.

Pamätáte si, ako končí Biblia v Zjavení 22:17?  „A Duch i nevesta hovoria: „Príď!“ A ten, kto počúva, nech povie: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadarmo naberie vody.“  Toto neplatí len pre Židov z doby Izaiáša. Platí to pre každého, kto prichádza ku Kristovi, aby uspokojil smäd svojej duše. "Uzavriem s ním večnú zmluvu!" Akú zmluvu? Zmluvu definovanú a prisľúbenú  Božou „istou láskou k Dávidovi“. Izaiáš 55: 3 hovorí: „Nakloňte si uši a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi.“  Rozumiem tomu tak, že som zahrnutý do tejto Dávidovej zmluvy. Čo dostane Dávid, to dostanem v Kristovi Ježišovi aj ja.

A čo to zahŕňa?

Vyrastie mi roh. Roh predstavuje silnú zbraň. To znamená, že za mňa bude bojovať veľká sila a ochráni ma. Obklopí ma Božie svetlo - horiaca svieca a temnota ma neprekoná. Bude mi daná  koruna. To znamená, že budem kraľovať s Dávidovým Synom a budem s ním sedieť na jeho tróne. „Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho trón.“ (Zjavenie 3:21).

Je úžasné, že budeme mať úžitok zo sľubov, ktoré dostal Dávid. Boh nás chce privádzať do úžasu. Chce, aby nás jeho Slovo privádzalo do úžasu pri uvedomení si jeho moci, veľkosti a autority, ktorou nás Boh miluje.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345