Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

27. január - On vie, čo potrebujete

Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? 32 Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete.“ (Mat.6:31-32)

Ježiš chce, aby sa jeho nasledovníci zbavili starostí. V ev. Matúša  6:25–34 uvádza najmenej sedem argumentov, ktoré majú odstrániť našu úzkosť. Jeden z nich uvádza jedlo, pitie a oblečenie a potom hovorí: „Váš nebeský Otec  vie, že to všetkých potrebujete“ (Matúš 6:32).

Ježiš pripomína, že to, že  Bo vie o tom, čo potrebujeme  je sprevádzané jeho túžbou uspokojiť naše potreby. Zdôrazňuje, že máme Otca. A tento Otec je lepší ako ktorýkoľvek pozemský otec.

Mám päť detí. Rád uspokojujem ich potreby. Ale moje poznanie zaostáva za Božím poznaním najmenej tromi spôsobmi.

Po prvé,  neviem, kde sa momentálne nachádzajú moje deti. Môžem to tušiť . Možno sú doma, v práci alebo v škole, sú zdraví a v bezpečí. Možno však  ležia  na chodníku s infarktom.

Po druhé, neviem, aká je ich potreba v danej chvíli.  Môžem to z času na čas uhádnuť. Môžu však pociťovať určitý strach, zranenie, hnev, túžbu, chamtivosť, radosť alebo nádej. Nevidím do ich srdca. Dokonale nepoznajú ani svoje vlastné srdcia.

Po tretie, nepoznám ich budúcnosť. Momentálne sa môže javiť dobrá a stabilná. Zajtra ich však môže postretnúť obrovský smútok.

To znamená, že nemôžem byť pre nich veľmi  dobrou istotou, aby nemuseli mať obavy. Sú veci, ktoré sa im môžu stať teraz alebo zajtra, o ktorých ani neviem. Ale s ich Otcom v nebi je to úplne iné. Náš Otec v nebi  vie o nás všetko, kde sme teraz i zajtra, pozná nás zvonka i zvnútra. Vidí každú našu potrebu. K tomu si pripočítajte jeho obrovskú túžbu uspokojiť naše potreby. Všimnite si výraz  „oveľa skôr“ z jeho vyhlásenia  u Matúša 6:30: „Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ Každom momente  zabezpečuje potravu pre  miliardy vtákov po celej zemi.  „Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony?“ (Matúš 6:26).

Pripojte sa teda ku mne  dôverovať  Ježišovmu  prísľubu, že on splní všetky naše potreby. To je to, po čom Ježiš volá, keď hovorí:  „ ...váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345