Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5. január - Bezzubý nepriateľ

Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Kolos.2:13-15

Dôvodom toho, že spojenie s Kristom znamená pre veriaceho veľkú zmenu je to, že Kristus dosiahol na Kalvárii rozhodujúce víťazstvo nad diablom. Neodstránil Satana zo sveta, ale odzbrojil ho do tej miery, že mu bola z ruky vzatá zbraň zahynutia. Satan už nemôže obviniť veriacich z neodpusteného hriechu, čo je jediné obvinenie, ktoré by nás mohlo zničiť. A preto nás už nemôže priviesť k úplnému zahynutiu. Môže nám ublížiť fyzicky aj emocionálne - dokonca nás zabiť. Môže nás pokúšať a podnecovať ostatných proti nám. Ale nemôže nás zničiť.

Rozhodujúce víťazstvo podľa listu Kolosanom 2:13–15 bolo dosiahnuté tým, že „ dlžobný úpis , ktorý svedčil proti nám“, bol pribitý na kríž. Diabol napísal tento úpis a uviedol svoje hlavné obvinenie proti nám. Teraz už nemá argumenty pre obvinenie, ktoré by mohol vzniesť proti nám na nebeskom súde. Nemá moc robiť jednu vec, ktorú chce robiť najviac: ohovárať nás. Nemôže. Kristus vzal na seba naše zatratenie. Diabol je odzbrojený.

Ďalší spôsob je uvedený v liste Hebrejom 2:14–15: „...(Kristus) sa stal človekom aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou.“

Smrť je stále náš nepriateľ. Ale je odzbrojená. Jed zmije bol zneškodnený. Smrtiace bodnutie je odstránené. Bodnutie smrťou spôsobil hriech. A hrozivá sila hriechu bola v požiadavke zákona. Ale vďaka patrí Kristovi, ktorý uspokojil požiadavku zákona." Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoje bodnutie (osteň)? “ (1. Korinťanom 15:55).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345