Úvod - Aktuality

John Piper odpovedá

John Piper odpovedá na otázky z reálneho života

Odpovede na otázky z reálneho života ako napr.: 
Môže cirkev požehnať homosexuálne manželstvo?

Týždenne budú uverejňované odpovede na zaujimavé otázky ako napr. "Je biblický Jób historická postava alebo mýtická legenda?" alebo "Ako budeme v nebi prežívať radosť?" či "Čo manželstvo potrebuje najviac?"

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

pp

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345