Úvod - Aktuality

Neochvejná radosť

John Piper - Neochvejná radosť

je zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper.

Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Zamyslenia nájdete v záložke TEXTY UVAH

Zamyslenia si môžete vypočuť aj vo zvukovej podobe pomocou prehrávača umiestneného nad zamysleniami.

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo DESIRING GOD FOUNDATION

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345