Úvod - Aktuality

Vernon McGee: SPOZNÁVAME BIBLIU

Vernon McGee:  SPOZNÁVAME BIBLIU

Pozývame vás na zaujímavú cestu spoznávania biblických kníh, ktorej autorom je Dr. J. Vernon McGee.

Počas nasledujúcich niekoľkých  rokov budete môcť spolu s nami absolvovať systematický výklad všetkých 66 biblických kníh. Nahrávky sú dostupné na https://ttb.twr.org/

Začneme knihou Genesis (Starý zákon), potom prejdeme do Evanjelia Matúša (Nový zákon). Cyklicky sa budeme vracať zo Starého do Nového Zákona a späť. Prajeme vám požehnaný čas pri rozjímaní nad nemennými pravdami Biblie - božieho Slova.

Úvahy vysielame každý pracovný deň v čase 00:05 v noci a o 11:05 dopoludnia.

Modlíme sa, aby pravda a moc Evanjelia formovala životy našich poslucháčov na Jeho oslavu a na Jeho podobu! Budeme radi, ak nám napíšete, ako vás tento cyklus obohatil, milí poslucháči.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345