Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

30. apríl - Pätnásť návodov k radosti

Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. (Žalm 16:11)

Do tohto sveta hriechu a bolesti  Boh zakomponoval aj radosť. Rovnako ako vieru. Pavol hovorí Timotejovi: „Bojuj  dobrý boj viery.“ (1. Tim. 6:12). Tak je to aj s radosťou. Musíme sa o ňu snažiť a bojovať za ňu. Pavol povedal Korinťanom: „Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme spolupracovať na vašej radosti.“ (2. Kor.1:24).

Ako teda máme  bojovať za radosť? Tu je 15 ukazovateľov.

 1. Uvedomte si, že skutočná radosť v Bohu je dar.
 2. Uvedomte si, že za radosť treba vytrvalo bojovať. A nenechajte sa odradiť týmito dvomi prvými ukazovateľmi!
 3. Odhodlajte sa bojovať s každým hriechom vo svojom živote mocou Ducha Svätého.
 4. Naučte sa tajomstvo odpustenej viny – ako bojovať ako ospravedlnený hriešnik.
 5. Uvedomte si, že váš zápas je predovšetkým bojom o to, aby ste videli - aby sme videli Boha takého, aký je.
 6. Premýšľajte o Božom Slove dňom i nocou.
 7. Modlite sa úprimne a neustále za otvorené oči vášho srdca pre vnímanie Božej blízkosti.
 8. Naučte sa skôr kázať sám sebe, ako počúvať sám seba.
 9. Trávte čas s ľuďmi , ktorí sú plní Božej blízkosti, ktorí vám môžu pomôcť vidieť Boha a pomôcť vo vašom boji.
 10. Buďte trpezliví v temnote zdanlivej Božej neprítomnosti.
 11. Doprajte si odpočinok, pohyb a zdravú stravu, pre ktoré bolo vaše telo stvorené Bohom.
 12. Správne využívajte Božie zjavenie v prírode – chodievajte na prechádzky do prírody.
 13. Čítajte si knihy o Bohu a životopisy veľkých Božích ľudí.
 14. Snažte sa prejavovať skutky lásky ľuďom okolo vás- slovom, skutkami milosrdenstva.
 15. Pracujte pre Krista a snažte sa o záchranu stratených duší.

Tieto body majú svoj základ v Biblických veršoch. Ak sa chcete s nimi zoznámiť bližšie,  nachádzajú sa v knihe Keď netúžim po Bohu: Ako bojovať o radosť. (Vydavateľ Desiring God)

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345