Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

13. február - Dokonalé mesto

Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto.(Žid.11:16)

Žiadne znečisťovanie, žiadne grafiti, žiadny odpad, žiadny olupujúci sa náter alebo hrdzavé  garáže, žiadna suchá tráva alebo rozbité fľaše, žiadne vulgárne pouličné reči, žiadne domáce spory alebo násilie, žiadne nočné nebezpečenstvo, žiadne podpaľačstvo alebo klamstvo, kradnutie alebo zabíjanie, žiaden vandalizmus a žiadna škaredosť.

Božie mesto bude dokonalé, pretože tam bude prebývať Boh. Bude sa v ňom prechádzať, rozprávať a prejavovať sa v každej jeho časti. Bude tam všetko dobré, krásne, sväté a pokojné, pravdivé a šťastné, pretože tam bude Boh.

Bude tam dokonalá spravodlivosť a tisícnásobne bude odplatená  každá bolesť, ktorou trpeli tí, ktorí boli poslušní Kristovi  na tomto svete. A nikdy to nepominie. V skutočnosti Božia spravodlivosť bude žiariť stále jasnejšie počas nekonečných vekov pretrvávajúcej  radosti.

Keď túžite po tomto meste nad všetko ostatné na zemi, potom si uctievate Boha, ktorý je podľa listu Hebrejom 11:10 projektantom a staviteľom mesta. „Očakávali totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh.“ A keď je Boh uctievaný, potom sa  nehanbí volať sa aj tvojím Bohom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345