Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

8. január - Získaj to, čo nemôžeš stratiť.

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“ Marek 10:27

Predstavím vám dve myšlienky, ktoré vyslovil Ježiš, ako sa stať úspešným kresťanom a misionárom. Môžete sa stať tým, kto pôjde alebo tým, kto podporuje toho, kto ide do misijnej práce.

1. U Boha je všetko možné. (Marek 10:27). Obrátenie zatvrdených hriešnikov bude Božím dielom a bude v súlade s jeho zvrchovaným plánom. Nemusíme sa báť alebo trápiť svojou slabosťou. Boj je Pánov a on dá víťazstvo.

2. Kristus sľubuje, že bude s nami a bude s nami pracovať do takej miery, že až sa skončí naše misijné poslanie, nebudeme musieť povedať, že my sme pre neho obetovali všetko. „Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Ježiš odpovedal: Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac: domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“ (Marek 10: 29–30).

Keď sa budeme riadiť jeho misijným princípom, zistíme, že aj bolestivé situácie sa môžu pre nás stať povzbudením. Naše duchovné zdravie, naša radosť sa zlepšia stonásobne. A keď zomrieme, nezomrieme. Získame večný život.

Nežiadam vás, aby ste skúšali svoju odvahu a obetovali svoj život pre Krista. Vyzývam vás však, aby ste sa zriekli všetkého, čo máte, aby ste získali život, ktorý uspokojí vaše najhlbšie túžby. Vyzývam vás, aby ste všetky veci považovali za bezcennosť v porovnaní s tým, čo stojí za to stáť v službách Kráľa kráľov. Vyzývam vás, aby ste si vyzliekli špinavé handry kúpené v obchode tohto sveta a obliekli si odev Božích veľvyslancov.

Sľubujem vám prenasledovanie a strádanie - ale pamätajte na radosť! „Blahoslavení, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“(Matúš 5:10).

8. januára 1956 zabili piati Ekvádorskí Indiáni Jima Elliota a jeho štyroch misijných spoločníkov, keď sa pokúšali priniesť evanjelium kmeňu Waorani, kde žilo šesťdesiat ľudí.

Štyri mladé manželky stratili manželov a deväť detí stratilo svojich otcov. Elisabeth Elliot napísala, že svet to označil za tragickú nočnú moru. Potom dodala: „Svet nerozpoznal pravdivosť druhej časti v kréde Jima Elliota:„ Nie je blázon ten, kto dáva to, čo nemôže vlastniť, aby získal to, čo nemôže stratiť. “

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345