Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ DESIATY

JEREMIÁŠ 18:1-6
1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina: 2 Vstaň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámim svoje slová. 3 Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu; práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. 4 Keď sa mu nevydarila nádoba, na ktorej práve pracoval, ako sa to stáva s hlinou v ruke hrnčiara, začal znova a urobil z nej inú nádobu, ako hrnčiar uznal za dobré. 5 Hospodin ku mne prehovoril takto: 6 Či ja nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar? — znie výrok Hospodina. Ako je hlina v ruke hrnčiara, tak ste vy, dom Izraela, v mojej ruke.

ROZBITÝ ALE NÁDHERNÝ

Nedávno mi moja dcéra ukázala svoju zbierku morských skiel, ktoré sú často farebnými kúskami rozbitých sklenených fliaš. Pôvodne mali tieto sklá svoj účel, ale časom boli náhodne odhodené a rozbité.

Ak odhodené sklo skončí v oceáne, jeho cesta len začína. Počas neúprosného prehadzovania prúdmi, prílivmi a odlivmi, sú jeho naštrbené konce najskôr obrusované pieskom a vlnami a nakoniec vyhladzované a zaobľované. Výsledkom je však niečo nádherné. Morské sklo, ktoré sa podobá klenotu, našlo nový život a je vysoko cenené zberateľmi a umelcami.

Keď sa mu nevydarila nádoba, na ktorej práve pracoval, ako sa to stáva s hlinou v ruke hrnčiara, začal znova a urobil z nej inú nádobu, ako hrnčiar uznal za dobré.
JEREMIÁŠ 18:4

Podobne aj rozbitý život môže byť obnovený, keď sa ho dotkne Božia láska a milosť. V Starej zmluve čítame, že keď prorok Jeremiáš pozoroval hrnčiara pri práci, všimol si, že aj keď predmet bol zničený, hrnčiar ho jednoducho pretvoril (Jeremiáš 18:1-6). Boh to vysvetlil tým, že v Jeho rukách ľudia starovekého Izraela boli ako hlina, ktorú On prerobil najlepšie ako vedel.

Nikdy nie sme tak premiesení a rozbití, aby nás Boh nedokázal znova premodelovať a pretvoriť. Miluje nás aj napriek našej nedokonalosti a chybám, ktoré sme urobili. Jeho túžbou je urobiť nás nádhernými.

Cindy Hess Kasper

Zapamätajme si :
Keď sme premiesení skúškami života, môžeme byť naším hrnčiarom znovu vymodelovaní do krásnej podoby.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345