Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ SIEDMY

FILIPANOM 1:8-18
8 Veď Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. 9 Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, 10 aby ste boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, 11 naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. 12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. 13 V celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. 14 Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo. 15 Niektorí síce ohlasujú Krista zo závisti a neznášanlivosti, ale iní s dobrým úmyslom. 16 Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 iní však ohlasujú Krista z hašterivosti, nie úprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. 18 Čo na tom! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či naoko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť. 

CESTY

Na mape vzadu mojej biblie je každá z Pavlových misijných ciest označená farebnou čiarou so šípkami ukazujúcimi smer jeho cesty. Na prvých troch šípky vedú z miesta odchodu a späť na miesto návratu. Na štvrtej ceste však Pavol cestuje ako väzeň, zviazaný kvôli súdnemu procesu pred Cézarom a šípky ukazujú len jeden smer končiaci v Ríme.

Mohlo by nás to zvádzať nazvať to nešťastným časom v Pavlovom živote, keby on netvrdil, že ho Boh viedol a používal práve tak na tejto ceste ako aj na predchádzajúcich troch.

Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. FILIPANOM 1:12

Napísal: „Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. V celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo.“(Filipanom 1:12-14).
Dokonca aj vtedy, keď naša cesta v živote je poznačená uväznením a obmedzeniami, môžeme si byť istí, že Pán povzbudí ostatných cez nás, keď hovoríme Jeho Slovo a dôverujeme Mu.

David McCasland

Zapamätajme si :
Čo možno vyzerá ako obchádzka, môže v skutočnosti byť cestou k požehnaniu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345