Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Svedectvo Július B. Rádio Logos 05:39
Svedectvo 9 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos 24:03
Svedectvo 8 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos 22:15
Svedectvo 7 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos 28:38
Svedectvo 6 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos 14:34
Svedectvo 5 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos 23:19
Svedectvo 4 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos 07:09
Svedectvo 3 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos 27:19
Svedectvo 2 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos 26:08

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345